Zeeland Refinery

Oil refinery Zeeland Refinery processes petroleum into fuels. We remove the fuels LPG, gasoline, kerosene, diesel and fuel oil (fuel for sea vessels) from crude oil through a highly advanced refinement process. Additionally we produce a small amount of raw materials for the chemical industry, such as naphtha, sulfur, xylene, benzene, solvents and a base product for lubricating oil.

The refinery has a maximum daily capacity of 155.000 vats of crude oil and a hydrocracking unit, one of the largest in Europe, with a capacity of approximately 80.000 barrels per day. The products, 11.5 million tons per year, are mostly intended for the Dutch, Belgian and German markets.

 

We produce high quality products, while giving priority to safety and the environment. Our sustainability policy is predominantly geared towards reducing of our energy consumption. It is our aim to operating our plant as efficiently as possible and the continual implementation of innovative energy efficiency projects. We also supply residual heat to two of our neighbors, Martens Cleaning and Covra. Through these efforts we are one of the most energy efficient refineries in the world. This our participation in Smart Delta Resources it is our aim to expand the exchange of residual heat and other materials. 

Zeeland Refinery N.V.

Luxemburgweg 1

4455 TM Nieuwdorp

See our locations

Related facilities

Company Profile

Oil refinery Zeeland Refinery is a joint venture by oil companies Total and Lukoil, located in the port region of eastern Vlissingen in the province of Zeeland. The refinery has an annual production capacity of 11.5 million ton of fuel and raw material for the (petro)chemical industry. It is one of the largest employers in the region, offering work to 420 employees and 300 employees at our regular maintenance contractors. 

Zeeland Refinery has four docks available in the Vlissingen port, the Van Cittershaven, from where 95% of the our end product is transported by river barge to mainly the Netherlands, Belgium and Germany. The remainder is transported by truck to gas stations in the region and by pipeline to the neighboring Dow Chemical. The petroleum is transported from the Maasvlakte in the port of Rotterdam. In the Western Scheldt Zeeland Refinery has an ocean jetty available, where the remaining products arrive. 

www.zeelandrefinery.nl

Our locations

Zeeland Refinery has its own insertion port available in the port of Vlissingen. 95% of the produced final product is transported by ship, the remainder by truck and pipeline. The refinery, located along the Western Scheldt, is a in essence a gas station for ships. Bunker service companies supply marine vessels with fuel oil, allowing the vessel to quickly continue on its way.

  • Zeeland Refinery N.V.

    Zeeland Refinery N.V.

    Luxemburgweg 1

    4455 TM Nieuwdorp

    Zeeland Refinery

Connected companies

Levering restwarmte

Zeeland Refinery levert restwarmte aan buurbedrijven Martens Havenontvangst en COVRA . Deze restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Op 21 oktober 2016 is Sloewarmte B.V. officieel in bedrijf genomen door Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Het initiatief is een voorloper op Smart Delta Resources.

Energiebesparing

Restwarmte uit het productieproces van Zeeland Refinery wordt op 140 graden afgevangen en in water via pijpleiding geleverd aan Martens en COVRA. Martens gebruikt de restwarmte om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. COVRA zet de restwarmte in voor de klimaatbeheersing in haar kantoren. Na gebruik gaat het water terug naar Zeeland Refinery, die het weer gebruikt als koelwater in haar productieproces. Op jaarbasis leidt de koppeling tot een energiebesparing van 2,4 miljoen Nm3 per jaar. Dit is gelijk aan het verbruik van circa 1.500 huishoudens. Hiermee wordt tevens per jaar ongeveer 4.300 ton minder CO2 uitgestoten. Sloewarmte B.V. is officieel gestart op 29 september 2014. In 2015 is de restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA aangelegd. Sinds begin 2016 is de restwarmtekoppeling in gebruik. 

 

Gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland:

Het project Sloewarmte B.V. is een voorloper op Smart Delta Resources projecten die we in 2013 zijn gestart met elf bedrijven in de Delta regio. Doel hiervan is om te werken aan concrete business cases bij het uitwisselen van energie en grondstoffen onderling bij de sectoren chemie, energie, food en staal. Hiermee wordt de concurrentiepositie van de bedrijven op de wereldmarkt vergroot, wordt de CO2 uitstoot teruggebracht en kunnen bedrijven duurzamer ondernemen. Ik ben trots op de voorlopersrol van Zeeland, en in SDR-verband blijven we hard aan het werk om meer van dit soort projecten in Zeeland te realiseren.

Samenwerking

Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning hebben samen Sloewarmte B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. De restwarmtekoppeling verbindt de bedrijven Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken hebben middels een subsidie bijgedragen aan de realisatie van het project.

 

Get in touch!

Would you like to know more about this company? Contact the business consultant.