Disclaimer

De op deze website getoonde informatie stelt het Smart Delta Resources platform (SDR) met zorg samen. Desondanks kan het platform niet instaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. SDR verstrekt door middel van deze website louter informatie over SDR. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

SDR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SDR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van SDR opgenomen informatie. Hoewel SDR alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SDR niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar websites die niet door SDR worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SDR uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door SDR worden onderhouden wordt afgewezen.