Animatie: transport van waterstof tussen Dow en Yara

animatie gws waterstof yara-dow

Infrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol bij projecten die bijdragen aan het behalen van de klimaatambities van het kabinet voor Nederland. Zo ook bij projecten van Smart Delta Recources, die een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze ambities. In oktober 2018 werd door Gasunie Waterstof Services (GWS) het leidingentracé opgeleverd om waterstof te transporteren van leverancier DOW Benelux naar afnemer Yara Sluiskil, beide gevestigd in Zeeland. Dit is het eerste tracé in zijn soort. GWS heeft de ambitie om er nog vele te laten volgen en wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. In een video legt GWS uit wat dit precies inhoudt.

Bij het waterstoftransportsysteem tussen Dow en Yara is er sprake van één invoeder en één afnemer. In dit systeem is alleen sprake van transport van waterstof, waarbij Dow waterstof op een hogere druk in het systeem brengt dan afnemer Yara afneemt. Er vinden verder geen bewerkingen plaats (o.a. geen compressie, menging of reductie). Assets ten behoeve van het waterstofsysteem worden qua functionaliteit ontworpen, beheerd, geïnspecteerd en onderhouden voor een levensduur tot ten minste het jaar 2065.

bron: GWS