Arthur D. Little verkent grootschalige GW-elektrolyser(s) in Zeeland en Vlaanderen

Arthur D Litte verkent grootschalig GW elektrolysers in Zeeland & Vlaanderen

Arthur D. Little  verkent grootschalige GW-elektrolyser(s) in Zeeland en Vlaanderen

Dit voorjaar is het SDR-project “Gigawatt Elektrolysefabriek “ van start gegaan. Doel van dit project is om via elektrolyse van water met elektriciteit uit wind en zon waterstof te gaan maken t.b.v. grootschalige industriële toepassing. Om dat mogelijk te maken is een schaalvergroting nodig met een factor duizend ten opzichte van nu werkende elektrolyse installaties. Om de huidige productie van grijze waterstof in Nederland (waarvan de helft wordt afgenomen door de Zeeuwse industrie ) te vervangen door CO₂ vrije productie van waterstof zijn één of meerdere elektrolysefabrieken op gigawatt schaal nodig.
 

De partners in dit project gaan gezamenlijk onderzoeken wat er nodig is om voor de grensregio Zuidwest-Nederland/Vlaanderen (werkgebied Smart Delta Resources) rond 2025-2030 een of meerdere elektrolysefabrieken van een dergelijke omvang te bouwen. Met name de systeemintegratie van een dergelijk omvangrijke electrolyser in de bestaande industriële processen zal in dit project de aandacht krijgen. De regioverkenning wordt gedragen door Zeeland Refinery, Dow Benelux, Yara, ArcelorMittal Belgium, ENGIE, PZEM, North Sea Port en SDR. Daarnaast is ook wind-op-zee gigant Ørsted betrokken. In opdracht van dit consortium is internationaal gerenommeerd adviesbureau Arthur D.Little in september deze regioverkenning gestart. De resultaten worden aankomend voorjaar verwacht.
 

Het bouwen van een elektrolysefabriek van 1 Gigawatt is onderdeel van de “Roadmap towards a climate neutral industry 2050” van het samenwerkingsplatform Smart Delta Resources.

Ook in Gent wordt gestudeerd op een te bouwen electrolyser
 

Op initiatief van een aantal industriële bedrijven, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, , de Universiteit Gent en het havenbedrijf North Sea Port werd einde 2018 een studie uitgevoerd voor de ontwikkeling van een CCU-hub in het havengebied van Gent. Deze verkennende studie voor de ontwikkeling van Carbon Capture & Utilisation is gebaseerd op een lokaal circulair- en koolstofarm economisch model. Groene waterstof productie vormt een essentieel onderdeel van de CCU-hub strategie. In deze verkennende studie wordt, bij een volledige uitrol, een 600 MW electrolyser naar voor geschoven in Gent.
 

Meer informatie over de CCU-hub, alle partners en de verkennende studie ‘Naar een nieuwe koolstofarme economie in het havengebied Gent’ vindt hier