CAPTURE Oost Vlaanderen voor de terugwinning van grondstoffen

Yara

Onder de leiding van Prof. Rabaey, verbonden aan het Resource Recovery Technology Consortium van de Universiteit Gent, is het project CAPTURE ontwikkeld, gericht op het terugwinnen van grondstoffen. Centrale thema’s zijn water, CCS (carbon capture and storage)en CCU (carbon capture and utilisation) en plastic recycling. 

Voor het project is een platform ingericht van onderzoekers (technische adviseurs en sociale wetenschappers) en bedrijven. Daarnaast wordt een technologiepark van 7.000 m² ingericht langs de E40/R4 in Vlaanderen. 

Expertise samenbrengen

Voor de verschillende projecten wordt expertise van bedrijven en wetenschappelijke instituten samengebracht. Het doel is dat bedrijven demoplants gaan bouwen, waarna bij succesvolle resultaten, investeringen zullen volgen. In het project wordt benadrukt dat koolmonoxyde en kooldioxyde erg waardevolle grondstoffen kunnen zijn.

Bedrijven, wetenschappers en overheden werken samen

Bij dit project zijn bedrijven uit Vlaanderen en Nederland betrokken (o.a. Dow Benelux, Evides, Yara, BASF) alsmede wetenschappelijke instituten (o.a. de Universiteit Gent, TU Delft, Imperial College London en Aachen University) en overheden (EU, provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland).

Roadmap towards a climate neutral industry 2050

Smart Delta Resources wil de relatie met het CAPTURE initiatief intensiveren door een link te leggen met de projecten uit de 'Roadmap towards a climate neutral industry 2050'.