Initiatief gestart voor bouw elektrolysefabriek van 1GW in Zeeland voor groene waterstof

zeeland refinery opslagtanks

In het voorjaar van 2019 is het Smart Delta Resources-project “Gigawatt Elektrolysefabriek" van start gegaan. Doel van dit project is om via elektrolyse van water met elektriciteit uit wind en zon waterstof te gaan maken ten behoeve van grootschalige industriële toepassing.

Om dat mogelijk te maken is een schaalvergroting nodig met een factor duizend ten opzichte van op dit moment werkende elektrolyse installaties. Om de huidige productie van grijze waterstof in Nederland te vervangen door CO₂ vrije productie van waterstof, zijn meerdere elektrolysefabrieken op gigawatt-schaal nodig. De helft van deze grijze waterstof wordt op dit moment afgenomen door de Zeeuwse industrie 

Systeemintegratie in bestaande industriële processen

De partners in dit project gaan gezamenlijk onderzoeken wat er nodig is om voor de grensregio Zuidwest-Nederland/Vlaanderen - het werkgebied Smart Delta Resources (SDR) - rond 2025-2030 een elektrolysefabriek van een dergelijke omvang te bouwen. Met name de systeemintegratie van een dergelijk omvangrijke electrolyser in de bestaande industriële processen zal in dit project de aandacht krijgen.

Projectparners

De regioverkenning wordt gedragen door Zeeland Refinery, Dow BeneluxYaraArcelorMittalENGIEPZEMNorth Sea Port en SDR. Daarnaast is ook wind-op-zee gigant Ørsted betrokken.

Kennis delen

Andere industriële regio's zijn eveneens bezig met verkenningen en initiatieven op dit terrein. Kennis wordt gedeeld binnen de context van het landelijk waterstofprogramma van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). 

Roadmap towards a climate neutral industry in 2050

Het bouwen van een elektrolysefabriek  van 1 Gigawatt is onderdeel van de “Roadmap towards a climate neutral industry 2050” van SDR.