Investeringsfonds voor SDR-projecten kansrijk

Kwaliteitsdienst ArcelorMittal

De provincie Zeeland en SDR hebben gezamenlijk een studie geïnitieerd naar de mogelijkheden van een investeringsfonds om kleinere industriële infrastructuur projecten in Zeeland  te financieren. Deze studie is uitgevoerd door de Rebel Group.

De uitkomsten van de studie hebben laten zien dat het potentieel voor zo´n fonds aanwezig is en inmiddels is vanwege het ministerie van Economische Zaken € 1 miljoen toegezegd in het kader van de voorstellen van de commissie economische structuurversterking Zeeland (commissie Balkenende).

 

Aan provinciale staten van Zeeland wordt nu voorgesteld om een fonds in te richten van € 10 miljoen om de financiering van  industriële mkb-projecten mogelijk te maken. De bijdrage van € 1 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken maakt de oprichting van dit fonds mogelijk.