North Sea Port, Rotterdam en Antwerpen werken aan transport en opslag van CO₂

Logo SDR

North Sea Port wil met de havens van Rotterdam en Antwerpen verder inzetten op het reduceren van de CO₂-uitstoot. Samen hebben we bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om door middel van een gezamenlijk project grootschalig CO₂ op te vangen, te vervoeren en te stockeren op de Noordzee. De aanvraag voor dit grensoverschrijdende project - CO₂TransPorts - gaat over de ambitie om CO₂ (10 miljoen ton) middels pijpleidingen te vervoeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Hiervoor dient er tussen de havens een CO₂-pijpleidinginfrastructuur gerealiseerd te worden.

Statusaanvraag

Om het project te verwezenlijken is bij de Europese Commissie een Project Of Common Interest status aangevraagd. Vermoedelijk komt hierover in november 2020 uitsluitsel. Deze status biedt de mogelijkheid om vervolgens Europese subsidie aan te vragen voor de realisatie van het project. Het project is dus nog in een opstartfase.

Klimaatdoelstellingen van Parijs

De industrie in de havens zal in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs haar CO₂-uitstoot vergaand moeten reduceren. Als tussenstap wordt ingezet op opslag van CO₂ (Carbon Capture and Storage). Hergebruik van CO₂ zal op de langere termijn een steeds grotere rol spelen.

Initiatieven binnen North Sea Port

Het CO₂TransPorts sluit aan bij andere CO₂-reducerende initiatieven in North Sea Port. Zoals ArcelorMittal, die twee installaties bouwt om koolstofuitstoot terug te dringen. En Dow Benelux en ArcelorMittal die proeven starten met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO₂) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal, om die opnieuw te gebruiken.