Overleg Nederlandse Industrieclusters

Sloehaven Vlissingen

In Nederland zijn in vijf regio’s initiatieven/regionale clusters die min of meer vergelijkbaar zijn met het samenwerkingsverband SDR, zij het dat de verschillen in opzet, financiering, doel en organisatie redelijk groot zijn. Twee keer per jaar praten zij met elkaar over industriële symbiose.

 

De betrokken clusters zijn:

  • Smart Delta Resources (SDR) in de Delta regio (Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen)
  • Rotterdam/Moerdijk (voortgevloeid uit Rapport Willems over de toekomst van het industrie/chemiecluster Rotterdam/Moerdijk)
  • Chemport Delfzijl/Emmen
  • Chemelot Geleen
  • Amsterdam (via havenbedrijf Amsterdam)

Overleg

Door de clusters  SDR/Rotterdam/Moerdijk is het initiatief genomen om met deze clusters te gaan overleggen om informatie uit te wisselen en vast te stellen wat de knelpunten/belemmeringen zijn om vorderingen te maken op het gebied van industriële symbiose.

In de vergadering van 30 mei 2017 zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde geweest:

  • duurzame veiligheid (o.a. onderhoud oudere outillage)
  • stroomlijning vergunningen
  • restwarmte levering vanuit industrie aan de omgeving
  • technologische ontwikkeling die nodig is voor industriële symbiose

Het overleg zal in het vervolg halfjaarlijks worden gehouden.