Provincie Oost-Vlaanderen wordt partner van Smart Delta Resources

Toetreding Oost-Vlaanderen tot SDR

De ondertekening van het 'memorandum of understanding' gebeurde in het kader van de Vlaams-Nederlandse top, een tweejaarlijks overleg tussen de minister-presidenten van Nederland en Vlaanderen. De ondertekening vond plaats ten overstaan van de beide minister presidenten Geert Bourgeois en Mark Rutte  door Martine Verhoeve, gedeputeerde economie van de provincie Oost Vaanderen, en Anton van Beek, voorzitter van de Board van SDR.

Smart Delta Resources

Het initiatief SDR wordt nu breed  reeds ondersteund door de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port, de Provincies Oost-Vlaanderen en  Zeeland en door regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland.

CEO Anton van Beek, voorzitter van SDR en Area President Dow Benelux, UK and Nordic:

“Wij zijn bijzonder verheugd met de toetreding van de provincie oost Vlaanderen tot Smart Delta Resources. Daarmee wordt het belang van de samenwerking van bedrijven en overheden onderlijnd en kan de realisatie van de klimaatdoelen voor 2050 worden bevorderd. De toonaangevende industriële bedrijven, die in SDR verband werken aan de grote opgave om de CO2 emissies te gaan reduceren krijgen hiermee een extra stimulans om daar aan verder te werken.”

Oost-Vlaanderen klimaatgezond

SDR draagt bij aan de ambitie van Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Economie:

“Door in te zetten op een klimaat-innovatieve economie wil de Provincie Oost-Vlaanderen initiatieven ondersteunen die een positieve invloed hebben op de CO2-uitstoot van onze bedrijven. De grensoverschrijdende samenwerking binnen Smart Delta Resources sluit hier naadloos op aan. Samen staan we sterk om de klimaatuitdagingen aan te pakken en nieuwe economische kansen te creëren in Vlaanderen en Nederland.”

Hogere effectiviteit door samenwerking

Door samenwerking kunnen bedrijven uit Vlaanderen en Nederland een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven.