Ultradiepe Geothermie West Brabant

Ultradiepe Geothermie West Brabant

In juni en september jl. zijn vervolgbijeenkomsten gehoudem met de betrokken SDR bedrijven.
Er is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De daarop binnen gekomen reacties zijn verwerkt. Tot nu toe hebben zich de volgende bedrijven voor deelname aan dit project aangemeld:

  • Lamb Weston
  • Sabic
  • Suiker Unie
  • Geothermie West Brabant
  • Energiebeheer Nederland
  • HydrecoGeomac

In een volgende bespreking met betrokkenen zal de definitieve tekst van de samenwerkings overeenkomst worden vastgesteld voor de prefeasibility studienaar bronnen in de regio Dinteloord Steenbergen en Bergen op Zoom. Ook wordt gekeken naar de mogelijke betrokkenheid van de lokale glastuinbouw.