Wijzigingen in het SDR team van medewerkers

SDR logo

Programmadirecteur Joost van Dijk

Joost van Dijk (58) is opgeleid als ingenieur aan de Universiteit Twente. Later heeft hij een MBA aan de Rotterdam School of Management behaald. Hij heeft een brede internationale ervaring opgedaan in diverse leidinggevende- en bestuursfuncties bij Shell en EON. Daarbij heeft hij ruime ervaring opgedaan in het leiden van de transitie van grote organisaties. Joost wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie en zet sinds enige jaren zijn netwerk, kennis en ervaring in bij de strategische advisering en regievoering daarvan. Tevens is hij toezichthouder bij diverse organisaties. Joost woont in Den Haag, is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Per 1 april is Patrick Lafontaine toegetreden tot het SDR projectteam

Hij treedt daarin op als project manager voor m.n. projecten in het Vlaamse werkgebied van SDR. Patrick heeft zijn masterstudie electrical engineering gevolgd en afgerond aan de Universiteit van Gent. Vervolgens heeft hij bij de Lessius School Antwerp zijn MBA diploma behaald en aan INSEAD te Fontainebleau de opleiding General Management. Zijn broepscarriere heeft Patrick ontwikkeld bij verschillende bedrijven van de Engie Group:

  • bij Electrabel: industrial accounts management Belgie, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk
  • bij Tractebel Energy International: industrial accounts manangement USA, Mexico, Thailand en Zuid Korea
  • bijTractebel Engineering: project management van warmtekrachtkoppeling en combined cycle power plants, hoog voltage netwerken, warmtenetten, waterstoffabrieken, zon -en windenergie.

Recent heeft Patrick de CCU (carbon capture and utilisation) studie in de Gentse haven voor North Sea Port uitgevoerd.