Havenbedrijven Zeeland en Gent op Brexit-missie naar Verenigd Koninkrijk

Scheepvaart in Kanaalzone Gent-Terneuzen

Een handelsmissie van Zeeland Seaports, de haven van Gent en twaalf bedrijven en instanties bezoekt deze week drie Britse havens. Ze willen niet alleen hun handelscontacten onderhouden en de havens promoten, maar ook uitvissen welke invloed de Brexit zal hebben. Dat meldt de PZC

"Het Verenigd Koninkrijk is met 4,4 miljoen ton aan overslag de belangrijkste handelspartner voor de Zeeuwse havens. Gent drijft minder handel met de Britten: 1,3 miljoen ton overslag.

Exportheffingen

De Britse premier kondigde deze week aan dat de procedure voor de Brexit uiterlijk in maart 2017 begint. Ze wil van Britse ondernemers horen wat zij belangrijk vinden om te regelen met de Europese Unie. Het afscheid van de EU betekent dat het Britse bedrijfsleven te maken krijgt met exportheffingen.

 

Vorig jaar voerde Zeeland voor 472 miljoen euro uit naar het Verenigd Koninkrijk, met name voeding en chemische producten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zeeland importeert vrij weinig (voor 101 miljoen euro) uit het Verenigd Koninkrijk.

Handelsmissie

Voor Zeeland Seaports is de Britse markt belangrijk. Daarom is het havenbedrijf op handelsmissie langs de havens Montrose, Grangemouth en Immingham. Dat Zeeland Seaports en Gent hierin samen optrekken, toont aan dat de Nederlandse en Belgisch haven hun commerciële samenwerking intensiveren. Vorig jaar gingen ze ook samen op handelsmissie naar de Baltische Staten. Gent en Zeeland houden ook hetzelfde verkooppraatje: er is nog veel ruimte in de havengebieden, ze zijn bezig met de biobased economy, liggen logistiek gezien gunstig en zijn sterk in bulkoverslag. Ook werken ze samen aan de bouw van de tweede zeesluis in Terneuzen. Om de scheepvaart in de Kanaalzone Gent-Terneuzen vlotter en efficiënter te laten verlopen, gebruiken ze hetzelfde haveninformatiesysteem voor alle schepen.

Export

Ondanks dat de handel met de Britten belangrijk is neemt het al we jaren iets af. In zeven jaar tijd daalde de uitvoer van Nederlandse goederen van 8,9 naar 7,8 procent van de totale export. Die trend is ook in Zeeland zichtbaar. In 2008 waren de Britten nog goed voor 9,9 procent van de Zeeuwse export, ofwel 607 miljoen euro. Vorig jaar was dat 8,7 procent ofwel 472 miljoen euro, een procent boven het landelijk gemiddelde. Voeding en dranken vormen met 42 procent de hoofdmoot. De uiensector bijvoorbeeld zet bijna 10 procent van zijn totaalvolume af in het Verenigd Koninkrijk."

 

bron: PZC