Yara

Yara levert oplossingen voor duurzame landbouw en het milieu. Met onze meststoffen en programma's voor gewasvoeding helpen wij de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Onze industriële producten en oplossingen zorgen voor een lagere uitstoot, betere luchtkwaliteit en veilige en efficiënte toepassing. Yara is in 1905 opgericht in Noorwegen, is wereldwijd actief met meer dan 12.000 medewerkers en heeft klanten in 150 landen. Veiligheid heeft altijd onze hoogste prioriteit.

 

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en verantwoorde wijze, terwijl de hulpbronnen, voedsel en milieu van de aarde worden beschermd.

 

De locatie in Sluiskil is sinds 1929 gesitueerd aan het Gent-Terneuzen kanaal, een belangrijke doorgang via de Westerschelde naar de Noordzee en de aansluitingen naar de belangrijke Europese waterwegen. Zoals bij vele Europese productie locaties, was de ontwikkeling gerelateerd aan de beschikbaarheid van cokesovengas uit een naburige cokesfabriek.

Yara Sluiskil B.V.

Industrieweg 10

4541 JH Sluiskil

Bekijk onze locaties

Gerelateerde faciliteiten

Bedrijfsprofiel

Yara Sluiskil is al sinds 1929 op de huidige locatie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gevestigd en maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën, zoals Air 1® en NOxCare®, maar bijvoorbeeld ook CO2 voor de frisdrankindustrie en bierbrouwerijen.

Binnen het concern is de vestiging in Sluiskil een van de grootste productielocaties, waar in 2015 maar liefst 4,9 miljoen ton product verladen werd. De fabrieken behoren tot de meest efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Veiligheid heeft topprioriteit. In 2014 werd een veiligheidsrecord bereikt van 4 miljoen werkuren zonder ongeval met verzuim, oftewel 2.500 arbeidsjaren.

 

Het bedrijf ontwikkelt zich de laatste jaren in snel tempo van een bulkproducent naar leverancier van speciale kunstmeststoffen en producten die bijdragen aan milieuverbetering. Bij Yara Sluiskil werken 600 vaste medewerkers. Het bedrijf neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en is dankbaar voor de goede relatie en het vertrouwen dat ze van haar brede groep stakeholders krijgt.

 

De locatie beschikt over drie ammoniakfabrieken, vier CO2-fabrieken, twee salpeterzuurfabrieken, twee ureumfabrieken (één prill- en één granulatiefabriek) en twee nitraatgranulatiefabrieken.

 

In Sluiskil staan de grootste ammoniak- en nitraatmeststoffenfabrieken van Yara en in Europa. In de afgelopen jaren is de productie van ammoniak en de daaruit afgeleide producten zoals nitraat, ureum en Air 1® aanzienlijk toegenomen. De site in Sluiskil produceert 1.8 miljoen ton ammoniak per jaar, dat voor verreweg het grootste deel lokaal gevaloriseerd wordt tot een breed scala eindproducten.

 

Goede aansluitingen op de Europese gasnetwerken zorgen voor flexibiliteit in het betrekken van aardgas van de verschillende aanbieders op die netwerken. Elektriciteit wordt voor een belangrijk deel lokaal opgewekt. Het grootste deel van de eindproducten wordt in Europa verkocht, maar ook een aanzienlijk deel wordt verscheept, hoofdzakelijk naar Noord- en Zuid-Amerika.

www.yara.nl

Onze locaties

 

  • Yara Sluiskil B.V.

    Yara Sluiskil B.V.

    Industrieweg 10

    4541 JH Sluiskil

    Yara

Bedrijven waar we mee samenwerken

Yara werkt samen met Dow en ICL-IP in de business case Waterstofsymbiose. Daarbij wordt overtollige waterstof van Dow via een al bestaande Gasunie-leiding getransporteerd naar Yara en ICL-IP, die het goed kunnen gebruiken in hun productieprocessen. Transport van de waterstof per ondergrondse pijpleiding biedt een win-win voor alle betrokkenen. 

Lees hier meer over de business case

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over dit bedrijf? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseur.