Zeeland Refinery

Olieraffinaderij Zeeland Refinery verwerkt aardolie tot brandstoffen. In een geavanceerd raffinageproces halen we uit de ruwe aardolie de brandstoffen LPG, benzine, kerosine, diesel en stookolie (brandstof voor zeeschepen). Daarnaast produceren we in kleinere hoeveelheden grondstoffen voor de chemische industrie, zoals nafta, zwavel, xyleen, benzeen, oplosmiddelen en een basisproduct voor smeerolie. 

De raffinaderij heeft een maximale capaciteit van 155.000 vaten ruwe olie per dag en een hydrocracking eenheid, één van grootste in Europa, met een capaciteit van ongeveer 80.000 vaten per dag.  De producten, 11,5 miljoen ton per jaar, zijn voornamelijk bestemd voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. 

We maken producten van hoge kwaliteit , waarbij de zorg voor veiligheid en milieu voorop staat. Ons duurzaamheidbeleid is voornamelijk gericht op de vermindering van ons energiegebruik. We richten ons hierbij op het zo efficiënt mogelijk opereren van de installaties en op het voortdurend uitvoeren van innovatieve energiebesparingprojecten. Daarnaast leveren we restwarmte uit ons raffinageproces aan twee buurbedrijven, Martens Cleaning en Covra. Door deze inspanningen zijn we één van de meest energiezuinige raffinaderijen ter wereld. Door onze deelname aan Smart Delta Resources proberen we de uitwisseling van restwarmte en andere stoffen verder uit te bouwen.

 

Zeeland Refinery N.V.

Luxemburgweg 1

4455 TM Nieuwdorp

Bekijk onze locaties

Gerelateerde faciliteiten

Bedrijfsprofiel

Olieraffinaderij Zeeland Refinery is een joint venture van de oliemaatschappijen Total en Lukoil en is gevestigd in het Zeeuwse havengebied Vlissingen-Oost. De raffinaderij  produceert per jaar  11,5 miljoen ton brandstoffen en grondstoffen voor de (petro)chemische industrie. Het is één van de grotere werkgevers in de regio en biedt werk aan 420 medewerkers en 300 medewerkers van vaste onderhoudsaannemers.

 

 
Zeeland Refinery beschikt in Vlissingen-Oost over vier steigers in de Van Cittershaven van waaruit 95% van de eindproducten per binnenvaarttanker wordt vervoerd naar met name  Nederland, België en Duitsland. Het restant gaat per tankwagen naar de benzinestations in de regio en per pijpleiding naar buurbedrijf Dow Chemical. De aardolie wordt aangevoerd vanaf de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied. In de Westerschelde heeft Zeeland Refinery de beschikking over een zeesteiger waar overige grondstoffen worden aangevoerd. 

 

www.zeelandrefinery.nl

Onze locaties

Zeeland Refinery beschikt in het havengebied Vlissingen-Oost over een eigen insteekhaven met vier steigers waaraan 6 binnenvaarttankers kunnen laden. 95% van de geproduceerde eindproducten wordt per schip afgevoerd, de rest met trucks en een pijpleiding. De trucks bevoorraden voornamelijk benzinestations in de regio.

  • Zeeland Refinery N.V.

    Zeeland Refinery N.V.

    Luxemburgweg 1

    4455 TM Nieuwdorp

    Zeeland Refinery

Bedrijven waar we mee samenwerken

Levering restwarmte

Zeeland Refinery levert restwarmte aan buurbedrijven Martens Havenontvangst en COVRA . Deze restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Op 21 oktober 2016 is Sloewarmte B.V. officieel in bedrijf genomen door Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Het initiatief is een voorloper op Smart Delta Resources.

Energiebesparing

Restwarmte uit het productieproces van Zeeland Refinery wordt op 140 graden afgevangen en in water via pijpleiding geleverd aan Martens en COVRA. Martens gebruikt de restwarmte om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. COVRA zet de restwarmte in voor de klimaatbeheersing in haar kantoren. Na gebruik gaat het water terug naar Zeeland Refinery, die het weer gebruikt als koelwater in haar productieproces. Op jaarbasis leidt de koppeling tot een energiebesparing van 2,4 miljoen Nm3 per jaar. Dit is gelijk aan het verbruik van circa 1.500 huishoudens. Hiermee wordt tevens per jaar ongeveer 4.300 ton minder CO2 uitgestoten. Sloewarmte B.V. is officieel gestart op 29 september 2014. In 2015 is de restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA aangelegd. Sinds begin 2016 is de restwarmtekoppeling in gebruik. 

 

Gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland:

Het project Sloewarmte B.V. is een voorloper op Smart Delta Resources projecten die we in 2013 zijn gestart met elf bedrijven in de Delta regio. Doel hiervan is om te werken aan concrete business cases bij het uitwisselen van energie en grondstoffen onderling bij de sectoren chemie, energie, food en staal. Hiermee wordt de concurrentiepositie van de bedrijven op de wereldmarkt vergroot, wordt de CO2 uitstoot teruggebracht en kunnen bedrijven duurzamer ondernemen. Ik ben trots op de voorlopersrol van Zeeland, en in SDR-verband blijven we hard aan het werk om meer van dit soort projecten in Zeeland te realiseren.

Samenwerking

Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning hebben samen Sloewarmte B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. De restwarmtekoppeling verbindt de bedrijven Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken hebben middels een subsidie bijgedragen aan de realisatie van het project.

 

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over dit bedrijf? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseur.