Roadmap SDR

Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region

Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region

De SDR-bedrijven hebben de handen in een geslagen om in 2050 te komen tot een CO2 neutrale industrie. Daarvoor hebben zij een roadmap laten ontwikkelen waarin de transitiepaden zijn gedefinieerd waarlangs de bedrijven tot een CO2-neutrale productie kunnen komen. Deze transitie vergt een enorm inspanning van bedrijven en overheden, niet alleen voor het aanpassen van de bestaande productieprocessen, maar ook voor de leidinginfrastructuur in Nederland en België.

 

Vergroening kan o.a. gerealiseerd worden met groene stroom en groene waterstof dat is geproduceerd met groene stroom. Daarnaast is het hergebruik van koolmonoxide en kooldioxide (Carbon Capture Utilization) en de ondergrondse opslag van laatstgenoemde (Carbon Capture Storage) van groot belang.

 

Verregaande elektrificatie van industriële processen kan alleen met een aanzienlijke verzwaring van het elektriciteitsnet en een enorme uitbreiding van de productie van groene stroom. Zo ook is het gebruik van waterstof als energiedrager, als chemicalie en als opslagmedium voor tijdelijke stroomoverschotten of tekorten, alleen mogelijk als er een uitgebreid leidingnet hiervoor aanwezig is. Hetzelfde geldt voor het hergebruik en de opslag van koolstofdioxide. 

Download de Roadmap