Het platform voor industriële symbiose

SDR is een initiatief van de grondstoffen -en energie intensieve industrie en zoekt naar mogelijkheden om het energie -en grondstoffenverbruik van de bedrijven door industriële symbiose significant te verminderen. Dit verbetert de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee van de regio en tevens wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van CO2  emissies resp. de industriële transitie naar een circulaire economie. Bij deze industriële symbiose ligt de nadruk op het ontwikkelen van business cases: concrete samenwerkingsprojecten van meerdere bedrijven om hun energie -en grondstoffenpositie te verbeteren.

Voor het realiseren van deze transitie is ook een rol weggelegd voor de overheid. Verbindingen tussen bedrijven vereisen in veel gevallen infrastructuur, zoals buisleidingen, die er nu nog niet is. Die rol pakt de overheid niet vanzelf op en een van de taken van SDR is dan ook om bij overheden te bepleiten dat deze publieke infrastructuur noodzakelijk is om  de gewenste industriële transitie tot een succes te maken.

Onze activiteiten

  • Identificeren van kansen voor de uitwisseling van energie en grondstoffen;

  • Samen ontwikkelen en realiseren van business cases (= tastbare, winstgevende investeringsprojecten);

  • Symbiose kansen vinden met bedrijven die nog geen lid zijn;

  • Aantrekken van nieuwe werkgelegenheid naar de regio.