PZEM

Bij PZEM produceren we energie, dag in, dag uit. Daarbij wordt reeds 40% duurzaam opgewekt in een optimale mix met flexibele conventionele productie. De PPA met Gemini (het grootste offshore windpark van Nederland), kerncentrale, biomassa centrale en onze moderne, schone en zeer flexibele Sloecentrale vormen de pijlers van onze portfolio. Op onze handelsvloer optimaliseren en verhandelen we deze portfolio 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uiteindelijk leveren wij onze energie tegen een zo scherp mogelijke prijs aan zware industrieën maar ook supermarktketens, vakantieparken, timmerfabrieken en glastuinbouwbedrijven. In de steeds dynamischere energiemarkt heeft PZEM haar toegevoegde waarde.

Related facilities

Company Profile

Bij PZEM produceren we energie, dag in, dag uit. Daarbij wordt reeds 40% duurzaam opgewekt in een optimale mix met flexibele conventionele productie. De PPA met Gemini (het grootste offshore windpark van Nederland), kerncentrale, biomassa centrale en onze moderne, schone en zeer flexibele Sloecentrale vormen de pijlers van onze portfolio. Op onze handelsvloer optimaliseren en verhandelen we deze portfolio 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uiteindelijk leveren wij onze energie tegen een zo scherp mogelijke prijs aan zware industrieën maar ook supermarktketens, vakantieparken, timmerfabrieken en glastuinbouwbedrijven. In de steeds dynamischere energiemarkt heeft PZEM haar toegevoegde waarde.

Met de Sloecentrale kan PZEM gebruik maken van een schone, moderne en flexibele gasgestookte centrale. Middels diverse gasopslag en –transportcontracten zijn ook een optimale beschikbaarheid en aanvoer van gas voor de centrales en klanten verzekerd. Via de EPZ centrale levert PZEM aan de eindgebruiker CO2 -neutrale energie. Daarnaast neemt PZEM duurzaam opgewekte elektriciteit af van een aantal grote en kleinere windparken, middels langjarige afnamecontracten (PPA’s). De PPA met Gemini (het grootste offshore windpark van Nederland), EPZ centrale én de moderne, schone en zeer flexibele Sloecentrale zijn belangrijke pijlers van de PZEM portfolio.

EnergieTransitie

Kijkend naar de toekomst is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energie transitie. Als energiespecialist wordt dit logischerwijs ook van ons verwacht. De visie van PZEM is dat hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker worden in de overgang naar een CO2-arme energievoorziening. Omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt zal dit leiden tot toenemende verschillen tussen vraag en aanbod van energie. De behoefte aan flexibiliteit om de energiemarkt in balans te houden zal toenemen waardoor prijsfluctuaties extremer worden. Voor zowel vraag als aanbod is dit een steeds groter wordend risico wat beheerst moet worden. Daar zal PZEM zich in toekomst nog nadrukkelijker op richten.

PZEM Portfolio

De flexibele PZEM portfolio in combinatie met fluctuerende duurzame productie en nucleaire baseload capaciteit (kerncentrale) resulteert in een optimale opwek en een lage CO2-uitstoot. Zie hieronder een overzicht van onze bronnen:

EPZ is de enige kerncentrale in Nederland voor elektriciteitsopwekking.

Eigendom PZEM         70%

Type centrale              Kerncentrale

Locatie                         Borssele

Brandstof                    Uranium

Vermogen                   485 MW

Vermogensaandeel     70%

De Sloe gascentrale behoort tot de schoonste elektriciteitscentrales van Nederland.

Eigendom PZEM         50%

Type centrale              CCGT

Locatie                         Ritthem

Brandstof                    Gas

Vermogen                   870 MW

Vermogensaandeel     50%

BMC Moerdijk is een unieke biomassacentrale, het is namelijk de enige centrale in Europa die pluimveemest omzet in groene stroom.

Eigendom PZEM         50%

Type centrale              Biomassacentrale

Locatie                        Moerdijk

Brandstof                    Pluimveemest

Vermogen                   32 MW

Vermogensaandeel     100%

Power Purchace Agreement: diverse wind PPA’s verspreid over Nederland.

Eigendom PZEM         0%

Type centrale              Windturbines

Locatie                        Diverse locaties

Brandstof                    Hernieuwbaar

Vermogen                   Variërend

Vermogensaandeel     100%

ONZE ACTIVITEITEN

Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten van PZEM naar een opdeling in handel (Trading), zakelijke levering (B2B) en maatwerk contracten (Origination). De normale bedrijfsvoering van de vennootschap en de door haar gedreven ondernemingen richten zich op waardemaximalisatie van de PZEM portfolio.

TRADING & OPTIMIZATION

De afdeling Asset Optimization optimaliseert de totale marktwaarde van de productie portfolio van PZEM Energy in de grootzakelijke markt. Dit is inclusief de afname van duurzame elektriciteitsproductie van een aantal grote en kleine windparken, middels langjarige afnamecontracten.

Trading is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de marktwaarde van zowel de asset portfolio als de klantenportefeuille. Dit wordt bereikt door te handelen in gas, elektriciteit en CO2 op de Noordwest Europese energiemarkt. De afdeling is 24/7 beschikbaar.

COMMERCIE

De afdeling Origination is verantwoordelijk voor het afsluiten van een grote verscheidenheid aan maatwerk contracten met enerzijds grootzakelijke klanten en anderzijds energie-aanbieders. De focus ligt op elektriciteit, gas en GVO’s in de Nederlandse markt. B2B is verantwoordelijk voor het afsluiten van gestandaardiseerde energiecontracten met middelgrote zakelijke klanten. Dit verloopt via accountmanagement of het online klantportaal waarop klanten zelf een contract kunnen afsluiten. De focus ligt ook hierbij op elektriciteit, gas en GVO’s in de Nederlandse zakelijke markt.

www.pzem.nl

Contact PZEM Algemeen

info@pzem.nl T 088 1346 000

Postadres

Postbus 51, 4330 AB Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

Get in touch!

Would you like to know more about this company? Contact the business consultant.