‘Ons bin zuunig’. Op onze omgeving, maar ook onze portemonnee. Dat het kabinet de hoge kosten van de energierekening gaat compenseren wordt daarom in veel huishoudens positief ontvangen. Zelfs nu de herfstwind de molens op zee op volle toeren laat draaien, waardoor de gasprijzen wat lijken te dalen, hebben verschillende grote bedrijven hun productie teruggeschroefd omdat het simpelweg te duur wordt. Deze ontwikkelingen passen in het maatschappelijk debat over een van de grootste uitdagingen van onze generatie: het creëren van voldoende, groene én betaalbare stroom.

Die stroom is keihard nodig om te kunnen verduurzamen. Dit geldt zeker voor de industrie. Want zonder het vergroenen van de industrie gaan we de klimaatdoelen niet halen. Daarbij geldt: betaalbaarheid en leveringszekerheid gaan hand in hand met de ambities uit het Klimaatakkoord. De Zeeuwse industrie neemt zijn verantwoordelijkheid en wordt daar door de provincie toe aangespoord en er door het havenbedrijf North Sea Port in ondersteund.

In Zeeland liggen ambitieuze en haalbare plannen klaar voor een snellere elektrificatie van de industrie en de haven. Met wind op zee, met de meeste zonne-uren per jaar, andere elektriciteitsopwekking, maar ook met verregaande plannen op het vlak van waterstof laten de industrie en de haven zien dat ze klaar zijn om de stap te zetten en hun processen te vergroenen. De Zeeuwse delta is nu al het grootste waterstofcluster van de Benelux. Dit groeit naar verwachting naar het dubbele in 2050. Met de juiste ondersteuning vanuit het Rijk en de EU, zijn we straks het grootste gróene waterstofcluster van de Benelux.

"Zonder het vergroenen van de industrie gaan we de klimaatdoe­len niet halen"
 

Overheden hebben we keihard nodig
Elektrificatie is als gezegd een voorwaarde. Daarbij zullen de nodige wetenschappelijke innovaties nodig zijn. De routekaart elektrificatie industrie van de Rijksoverheid beschrijft noodzakelijke randvoorwaarden in onder meer de infrastructuur. Beslissingen over de verzwaring van de elektriciteitsnetwerken en de versterking van de waterstofinfrastructuur kunnen volgens veel experts niet langer wachten. Daarvoor hebben we onze overheden keihard nodig.

Zeeland wordt hét groene stopcontact
De belofte is helder: in 2050 is de volledige Zeeuwse industrie CO2-neutraal. De stappen die moeten worden gezet om dat te realiseren maken van Zeeland daarnaast hét groene stopcontact van Nederland en helpt te voorzien in de groeiende behoefte aan elektriciteit. De plannen doen dus meer dan alleen CO2 reduceren, ze bieden ook enorme kansen voor de regio. Die kansen brengen we steeds in kaart. Naast de enorme klimaatinvesteringen die de industrie doet, zijn ook serieuze investeringen vanuit Brussel en Den Haag nodig. Om dat te realiseren zullen we met elkaar moeten samenwerken. Dat doen we in Smart Delta Resources.

Enorme opgave
We staan voor een enorme opgave waar we in Zeeland kunnen laten zien dat verduurzaming een plicht is, maar ook kansen biedt. We zijn klaar voor de noodzakelijke stroomversnelling. Een open en kritische dialoog en samenwerking tussen industrie, provincie en omgeving, dus ook inwoners, brengt het realiseren van doelstellingen dichterbij. Rolvast en doelgericht. Voor een klimaatneutraal Zeeland.

 

 

Afbeelding
ZR

Other news

kering

Expansion of SDR collaboration with Evides Industriewater and VoltH2

Since July 1st, Smart Delta Resources has two new partners on board: Evides Industriewater and VoltH2. 

sdr

Large-scale potential for green hydrogen in the Schelde-Deltaregion

The Flemish-Dutch Schelde-Deltaregion is very suitable for large-scale production and use of green hydrogen.

am

Smart Delta Resources-partner ArcelorMittal launches carbon capture and utilization project

The €200 million CCU installation is the first of its kind in the European steel industry.