De op deze website getoonde informatie stelt Smart Delta Resources met zorg samen, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Smart Delta Resources verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die Smart Delta Resources aanbiedt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Smart Delta Resources aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Smart Delta Resources aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Smart Delta Resources opgenomen informatie.

Hoewel Smart Delta Resources alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Smart Delta Resources niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Smart Delta Resources worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Smart Delta Resources uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Smart Delta Resources worden onderhouden wordt afgewezen.