De transnationale samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse industrie, overheid en andere organisaties wordt breed erkend en beide regeringen hebben de Schelde-Deltaregio geïdentificeerd als regio van bijzonder belang met het oog op de energietransitie binnen de industrie.

Regio van bijzonder belang in energietransitie

De Schelde-Deltaregio strekt zich uit van Bergen op Zoom richting Vlissingen, Terneuzen en langs de Kanaalzone naar Gent. De industrieën in de Schelde-Deltaregio zijn competitief, energie-intensief, divers, complementair en behoren tot de (innovatieve) wereldtop van de chemie, energie, staal en foodsector. Door zowel Nederland als Vlaanderen wordt het meerledige belang van de SDR-regio onderschreven. Zo heeft North Sea Port als haven in de SDR regio alleen al een economische toegevoegde waarde van 14 miljard euro en een (in)directe werkgelegenheid van 100.000 arbeidsplaatsen. Voor beide kanten van de grens geldt dat verduurzaming van het cluster cruciaal is om de huidige industrie te behouden, en een attractief vestigings- en investeringsklimaat te borgen. De transnationale samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse industrie, overheid en andere organisaties wordt breed erkend en beide regeringen hebben de Schelde-Deltaregio geïdentificeerd als regio van bijzonder belang met het oog op de energietransitie binnen de industrie.

Niet alleen het economisch belang van de regio is immers groot, dat geldt ook voor de potentiële impact op de realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal en het Nederlands Klimaatakkoord. De schaal van de SDR-regio is niet alleen substantieel qua CO2-uitstoot (ruim 22 Mton per jaar, gelijk verdeeld aan beide zijden van de grens), de SDR-regio kent (met een industriële consumptie van maar liefst 580 ktonH2 per jaar) ook het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux. Grootschalige productie van groene waterstof in de SDR-regio biedt vanuit deze schaalgrootte ook enorme kansen om bestaande waterstofconsumptie te vervangen en fors CO2 -uitstoot te reduceren. Dit maakt de kansen voor verduurzaming via blauwe waterstof met CCS naar groene waterstof middels elektrolyse zeer gunstig. Ook de inzet van waterstof uit base-load kernenergie zou zich op langere termijn tot een economisch voordeel kunnen ontwikkelen, met uitstekende mogelijkheden om tot een meer stabiele en gediversifieerde energievoorziening te komen.

Afbeelding
Terneuzen

De schaal van de SDR-regio is niet alleen substantieel qua CO2-uitstoot, de SDR-regio kent ook het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux.

De SDR-regio biedt van nature perspectief voor opwekking en aanlanding van hernieuwbare energie, naast ruimte om nieuwe duurzame industrie te vestigen. Vanaf dit jaar komen de eerste grootschalige offshore windparken Borsele I-IV in productie (1.5 GW in 2021). Daarnaast heeft ook conversie naar groene waterstof een hoog potentieel om het energiesysteem in de Schelde-Deltaregio optimaal in te richten. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatt windenergie (windpark Borsele I-II-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha). Daarnaast is er zicht op een hoogwaardige gas / 380 kV-elektriciteitsinfrastructuur vanuit het Sloegebied en Rodenhuize (Vlaanderen) met grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (BE/NL). Optioneel zijn er mogelijkheden tot CO2 -neutrale energie voor oranje waterstofproductie in de kerncentrale van Borsele en (aansluiting op) een H2-backbone. Dit toekomstbeeld vergt echter nog forse investeringen van industrie en overheid.