De internationale partners binnen Smart Delta Resources (SDR) zijn zeer divers maar behoren ieder voor zich tot de (innovatieve) wereldtop van hun eigen sector: ArcelorMittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, Fluxys, Gasunie, Lamb Weston Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Vopak, Yara en Zeeland Refinery.

Topbedrijven met intrinsieke wil tot innoveren

De internationale partners binnen Smart Delta Resources (SDR) zijn zeer divers maar behoren ieder voor zich tot de (innovatieve) wereldtop van hun eigen sector: ArcelorMittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, Fluxys, Gasunie, Lamb Weston Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Vopak, Yara en Zeeland Refinery. SDR krijgt actieve ondersteuning van de provincies Zeeland en Oost- Vlaanderen, het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. Elk van de partners binnen SDR heeft een eigen verduurzamingsagenda en ambities, die elkaar versterken in de samenwerking binnen SDR. In de eigen agenda’s ligt de intrinsieke wil besloten om te innoveren, te verduurzamen en een goede werkgever te zijn binnen de sector en de regio. De structurele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen binnen zowel overheden als bedrijven ligt hierbij verankerd in het overkoepelende doel de regio te verduurzamen, waarbij samenwerking geen optie is maar van cruciaal belang om de eigen ambities te bereiken.

SDR Partner ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal is de grootste staalproducent ter wereld, met een productie van 96 miljoen ton staal in 2018. De onderneming beschikt over vestigingen in 6 landen en zo'n 200.000 werknemers.

SDR Partner Cargill

Cargill

Cargill levert wereldwijd voedings-, landbouw-, financiële en industriële diensten en producten, steunend op meer dan 155 jaar ervaring en expertise.

Cosun Beet Company

Cosun

Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöperatie, ontstaan in Nederland en met momenteel 26 vestigingen in 9 landen. Cosun zet de enorme potentie van planten om naar oplossingen voor iedere dag.

SDR Partner Dow

Dow Benelux

De Dow Chemical Company is qua omvang het derde chemiebedrijf ter wereld, en wereldleider in plastics. Dow is actief in 35 landen, sinds 1955 in de Benelux.

SDR Partner Engie

ENGIE Electrabel

ENGIE Electrabel, voorheen Electrabel, is de Belgische energie-afdeling van de Franse multinational ENGIE. ENGIE Electrabel verkoopt op de Belgische consumentenmarkt elektriciteit, aardgas, energieproducten en energiediensten aan zakelijke klanten en particulieren.

SDR Partner Fluxys

Fluxys

Fluxys is een onafhankelijke partner in de energiesector met het hoofdkantoor in België. Fluxys faciliteert gasstromen en exploiteert zo'n 8.100 km aan leidingen in heel Europa.

SDR Partner Gasunie

Gasunie

Gasunie is een leidende Europese energie-infrastructuuronderneming, met gastransport en gasopslag als kernactiviteit. Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland

SDR Partner Lambweston/Meijer

Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston / Meijer is een van de grootste aardappelproducenten ter wereld. In de fabrieken worden diepgevroren frites gemaakt in alle soorten en maten en voor alle gelegenheden.

SDR Partner Orsted

Ørsted

Ørsted ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op zee en land, en legt zich daarnaast toe op zonne-energie, energieopslagfaciliteiten en bio-energiecentrales.

SDR Partner PZEM

PZEM

Bij PZEM produceren ze energie, waarvan reeds 40% duurzaam wordt opgewekt in een optimale mix met flexibele conventionele productie.

SDR Partner Trinseo

Trinseo

Trinseo levert oplossingen op het gebied van chemische materialen en produceert onder meer plastics, latex binders, en synthetisch rubber. Trinseo, met 19 productievestigingen wereldwijd, heeft een grote impact op tal van markten en sectoren.

SDR Partner Vopak

Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en verslag van vloeibare bulkchemicaliën, gassen en olieproducten.

Yara Sluiskil

Yara

Yara legt zich toe op gewasvoedingsoplossingen en producten voor precisielandbouw, die landbouwers in staat stellen om opbrengsten en productkwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verlagen

Zeeland Refinery

Zeeland Refinery

Zeeland Refinery maakt brandstoffen en belangrijke grondstoffen uit ruwe aardolie. Zeeland Refinery wil een duurzame en flexibele raffinaderij zijn die behoort tot de beste van West-Europa.

windmolen SDR

Impuls Zeeland

Impuls Zeeland is één van de acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Nederland. Impuls stimuleert de Zeeuwse economie en ondersteunt innovatieve bedrijven in de provincie Zeeland

havengebied Terneuzen

North Sea Port

North Sea Port is een multimodale haven met diversificatie in goederensoorten en veel ruimte voor ontwikkeling, op ruim 1.000 hectare aan bedrijventerreinen.

kanaal Sluiskil Yara

Provincie Oost-Vlaanderen (BE)

Ook de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een belangrijke ondersteunende partner binnen de grensoverschrijdende samenwerking van SDR. De provincie Oost-Vlaanderen is een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest en een van de tien provincies van België.

Havengebied Vlissingen

Provincie Zeeland (NL)

De provincie Zeeland is een ondersteunend partner binnen SDR, die actief inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Het water rondom de provincie biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie.

Deze samenwerking is inmiddels geconcretiseerd in meerdere SDR-programma’s en de afgeleide partnerprojecten. Zo wordt binnen de de grensoverschrijdende Kanaalzone Terneuzen-Gent geprofiteerd van een aaneengesloten industrieel gebied met een grote diversiteit van chemie/ petrochemie, staal, papier, meststoffen, autoassemblage en food. Deze diversiteit biedt diverse kansen voor symbiose tussen bedrijven waarbij het onderling verbinden van productieprocessen kan leiden tot het valoriseren van reststromen. Daarnaast worden er concrete stappen gezet om de CO2 -uitstoot substantieel te verminderen met een waterstofkoppeling tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Verder zijn de innovatieve projecten Steel2Chemicals en Carbon2Value van Dow Terneuzen en ArcelorMittal Gent volop in ontwikkeling. De fusie van de havens in 2018 van Zeeland Seaports (Terneuzen en Vlissingen) en het Havenbedrijf van Gent in het huidige havenbedrijf North Sea Port geeft hiervan eveneens een sterke illustratie.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen zowel overheden als bedrijven ligt verankerd in het overkoepelende doel de regio te verduurzamen.