Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij, dat wil zeggen alle medewerkers van Smart Delta Resources, van u, van onze klanten en contacten, verzamelen en daarmee verwerken volgens de AVG. Smart Delta Resources waardeert de interesse die u in onze organisatie en in onze dienstverlening toont door uw bezoek aan onze website, www.smartdeltaresources.com of aan onze verwante communicatiekanalen, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- onze social media en/of kanalen en blogs. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Smart Delta Resources verzamelt tijdens uw interactie met ons, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, contact met ons opneemt, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Waarom vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Dat vragen wij van u met de volgende reden: 

 • Om onze dienstverlening aan u mogelijk te kunnen maken; 
 • Om klanten en relaties gebruik te kunnen laten maken van onze expertise, van onze ervaring en van ons netwerk en om daarmee onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden, te kunnen verbeteren en optimaliseren;  
 • Om ons te helpen bij het ontwikkelen van onze producten en diensten, die speciaal zijn gericht op u, op het optimaliseren van onze klantenservice en het blijven verbeteren van onze dienstverlening, website en overige communicatie met u; 
 • Om problemen van klanten en/of met producten en diensten op te lossen;
 • Om persoonlijke berichten naar u te kunnen versturen, die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de website/social media/blogs van Smart Delta Resources;
 • Om informatie aan te vragen over onze dienstverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden, die wij u hebben verteld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Tijdens uw interactie met Smart Delta Resources, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken of in een gesprek met een van onze medewerkers, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen en deze van u ontvangen. Deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van uw vraag en kunnen bestaan uit:

 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Mailadres;
 • Vestigingsadres; 
 • Telefoon;

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip, maar niet beperkt tot:

 • Uw IP adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;

Hoe lang bewaart Smart Delta Resources uw gegevens?

Smart Delta Resources bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen, tenzij u uitdrukkelijke toestemming aan ons heeft gegeven, om uw gegevens langer te mogen bewaren. Smart Delta Resources bewaart uw gegevens in ieder geval nooit langer dan uw uitdrukkelijke toestemming en nooit langer dan wettelijk gezien voor ons verplicht is.

Delen met anderen

Smart Delta Resources deelt u gegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening naar u of om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek volgen

Op de website van Smart Delta Resources worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er een anonieme analyse plaats. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smart Delta Resources gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Smart Delta Resources maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die we op deze wijze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres IP adres van uw computer) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. 

Met Google Analytics verzamelt Smart Delta Resources onder andere de volgende data:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website verlaten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smart Delta Resources heeft hier geen invloed op. Smart Delta Resources heeft Google geen toestemming gegeven om via Smart Delta Resources verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Smart Delta Resources gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Smart Delta Resources, Edisonweg 37 D1, 4382 NV te Vlissingen. Of via info@smartdeltaresources.com.

Beveiligen

Smart Delta Resources neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar- making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smart Delta Resources maakt gebruik van een Https-certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden worden misbruikt.  

Wanneer u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van en over de door Smart Delta Resources verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@smartdeltaresources.com.

Waar kan ik een klacht indienen

U kunt altijd een klacht indienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij Smart Delta Resources. Dat kan op info@smartdeltaresources.com. Wanneer uw klacht niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.