AMBITIE

Onze ambitie is een competitieve en klimaatneutrale industrie in 2050. De investeringen hierin zijn groot, onze impact als regio ook: alleen al door onze schaalgrootte in CO₂ uitstoot en industriële waterstof consumptie.

Over SDR

Bekijk alle nieuwsberichten
Smart Delta Resources

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De Zeeuwse industrie, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.

Dow Benelux

Dow Benelux presenteert stappenplan op weg naar klimaatneutraliteit in 2050

De routekaart maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde transitie van het bedrijf om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken. De routekaart is opgezet in drie fasen.

jaarverslag 2020

Smart Delta Resources jaarverslag 2020

Met trots presenteren wij het Smart Delta Resources jaarverslag 2020.

 

Beeld partners SDR

Schelde-Deltaregio

De SDR-regio huisvest een krachtig industriecluster van chemie, staal, energie en food. Onze ambities en uitdagingen zijn groot, onze impact als regio ook: vanwege zowel onze schaalgrootte in CO₂  uitstoot en industriële waterstofconsumptie (het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux) als in omvang. North Sea Port alleen al kent een toegevoegde waarde van 14 miljard euro en een (in)directe werkgelegenheid van 100.000 arbeidsplaatsen.

LEES MEER OVER DE REGIO

Bekijk alle programma's
Afbeelding hydrogen delta programma

Hydrogen Delta

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels groene, blauwe, gele en mogelijk oranje waterstof. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Afbeelding Carbon connect Delta

Carbon Connect Delta

Het Carbon Connect Delta Programma heeft tot doel om vanaf 2023 1 Mton CO2 af te vangen in de regio, met een doorgroeipotentieel tot 6,5 Mton CO2 in 2030. Daarmee levert het project potentieel een substantiële bijdrage aan de industriële opgave om in 2030 19,4 Mton per jaar aan broeikasgassen te reduceren.

Afbeelding kaart Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta programma heeft tot doel bij te dragen aan reductie van CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via bestaande of innovatieve technologie. Hierbij worden fossiele brandstoffen en grondstoffen vervangen door elektriciteit van emissievrije bronnen.

Dit zijn de partners van Smart Delta Resources

Partneroverzicht