AMBITIE

Onze ambitie is een competitieve en klimaatneutrale industrie in 2050. De investeringen hierin zijn groot, onze impact als regio ook: alleen al door onze schaalgrootte in CO₂ uitstoot en industriële waterstof consumptie.

Over SDR

Bekijk alle nieuwsberichten
infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.

vlissingen oost

Vopak bereidt zich voor op import groene ammonia in North Sea Port

Inspelend op de groeiende vraag naar duurzame grondstoffen en energie treft Vopak Terminal Vlissingen momenteel voorbereidingen voor de opslag van groene ammonia.

orsted

Regionale waterstofprojecten geselecteerd als project van Europees belang

De groenewaterstofprojecten ELYgator (Air Liquide) en Haddock (Ørsted & Yara) hebben afgelopen week de IPCEI-status ontvangen van de Europese Commissie.

wind op zee

Schelde-Deltaregio

De SDR-regio huisvest een krachtig industriecluster van chemie, staal, energie en food. Onze ambities en uitdagingen zijn groot, onze impact als regio ook: vanwege zowel onze schaalgrootte in CO₂-uitstoot en industriële waterstofconsumptie (het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux) als in omvang. North Sea Port alleen al kent een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en een (in)directe werkgelegenheid van 100.000 arbeidsplaatsen.

LEES MEER OVER DE REGIO

Bekijk alle programma's
Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels koolstofarme waterstof investeringen. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Carbon Connect Delta

Carbon Connect Delta

Het Carbon Connect Delta Programma heeft de ambitie om in 2030 3,9 Mton CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan door middel van Carbon Capture and Storage (CCS). De toepassing van CCS is ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang. Ontwikkeling van het CCS-systeem is een essentiële stap op weg naar een CO2-neutrale en circulaire industrie in regio.

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta Programma reduceert CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën. Het vervangen van fossiele brandstoffen door elektriciteit van emissievrije bronnen heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Spark Delta zet in op een robuust, kosteneffectief elektriciteitsnet dat de explosieve stijging van vraag en aanbod kan transporteren. Belangrijke subprojecten binnen Spark Delta zijn gericht op aanlanding van wind op zee, een 380 kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen en een extra 380 kV-station in Borssele. 

Dit zijn de partners van Smart Delta Resources

Partneroverzicht

Zeeland Refinery

Zeeland Refinery maakt brandstoffen en belangrijke grondstoffen uit ruwe aardolie. ...

Ørsted

Ørsted ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op zee en land, en legt zich ...

Yara

Yara legt zich toe op gewasvoedingsoplossingen en producten voor precisielandbouw, die ...

Trinseo

Trinseo levert oplossingen op het gebied van chemische materialen en produceert onder ...

PZEM

PZEM is een betrouwbare Zeeuwse én Nederlandse energieproducent, die tijdens de ...

Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston / Meijer is een van de grootste aardappelproducenten ter wereld. In de ...

Gasunie

Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie behoort ...

Fluxys

Fluxys is een onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf in de energiesector met het ...

Dow Benelux

Dow is qua omvang het derde chemiebedrijf ter wereld, en wereldleider in plastics. Dow ...

Cargill

Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten ...

ArcelorMittal

ArcelorMittal Belgium behoort tot de ArcelorMittal-groep, een van de meest ...

ENGIE Electrabel

ENGIE Electrabel, voorheen Electrabel, is de Belgische energie-afdeling van de Franse ...

Vopak

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in ...

North Sea Port

North Sea Port is een multimodale haven met diversificatie in goederensoorten en veel ...

Impuls Zeeland

Impuls Zeeland is één van de acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in ...

Provincie Oost-Vlaanderen (BE)

Ook de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een belangrijke ondersteunende partner ...

Provincie Zeeland (NL)

De provincie Zeeland is een ondersteunend partner binnen SDR, die actief inzet op ...

Air Liquide

Air Liquide levert industriële gassen, technologieën en services voor de industrieën, ...

Air Products

Air Products is al meer dan 80 jaar een wereldwijd toonaangevende producent van ...

VoltH2

VoltH2 gaat op verschillende plaatsen in Europa groene waterstof produceren. De eerste ...

Evides Industriewater

Evides Industriewater levert verschillende soorten industriewater aan bedrijven in de ...