Smart Delta Resources (SDR) is een transnationaal samenwerkingsverband van grote energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio. SDR wil een voortrekkersrol vervullen in de industriële energietransitie als gezamenlijke inspanning van SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden.

Smart Delta Resources (SDR), een samenwerking van grote industrie uit de chemie, staal, energie en foodsector, haven en overheden in de Schelde-Deltaregio (Zeeland/West-Brabant/Oost-Vlaanderen).

SDR heeft een Nederlandse organisatie (SDR NL) en een Belgische organisatie (SDR Flanders) die beide samenwerken aan crossborder oplossingen voor een toekomstbestendige, duurzame industrie in de regio. 

SDR helpt de industrie met de uitwerking van hun verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s die gericht zijn op CO2-reductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en groene energie. Een van de programma's is het Hydrogen Deltaprogramma, dat als doel heeft het grootste waterstofcluster van de Benelux te helpen verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren door te investeren in schone waterstof. De samenwerking levert een substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve en klimaatneutrale industrie in de regio in 2050.

 

Afbeelding
havengebied terneuzen

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. Smart Delta Resources heeft vijf routes gekozen: de overstap naar CO2-vrije waterstof, groene stroom gebruiken voor industriële processen, opvang, opslag en hergebruik van CO2, hergebruik van restwarmte en circulaire oplossingen. Concrete plannen van de bedrijven via deze routes zijn gebundeld in de prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta, Circular Delta en Heat Delta.

De kracht van Smart Delta Resources ligt in de bundeling van complementaire belangen over grenzen heen, met name de grenzen van sectoren, processen en technologieën. De partners binnen Smart Delta Resources delen hierbij cruciale belangen op het gebied van de energietransitie, maar hebben daarnaast ook elk een eigen agenda vanuit de intrinsieke wil om te innoveren, te verduurzamen en een goede werkgever te zijn. Juist deze intrinsieke motivatie is een belangrijke factor in de totstandkoming van concrete programma’s.