Smart Delta Resources (SDR) is een transnationaal samenwerkingsverband van grote energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio. SDR wil een voortrekkersrol vervullen in de industriële energietransitie als gezamenlijke inspanning van SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden.

Over grenzen heen naar klimaatneutrale industrie

SDR is een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband van energie-en grondstof-intensieve bedrijven met actieve ondersteuning van Provincie Zeeland, het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. Samenwerking binnen SDR vindt plaats op zowel C-level niveau (CEO’s) en projectmatig binnen de SDR programma’s, als binnen de specifieke ‘Taskforces’ van communicatie en public affairs. SDR kent een stevig fundament met een groot deel van de financiering uit private middelen. De leden, behorend tot de innovatieve wereldtop, vormen een solide basis; sinds de oprichting van SDR in 2014 zijn de meesten nog steeds lid. Wel is de focus verschoven van het versterken van de concurrentiepositie door industriële symbiose en innovatie (destijds in reactie op de schaliegasrevolutie, toenemende activiteiten in het Midden-Oosten en de groeiende markt in China) naar het gezamenlijk verduurzamen van de industrie met de gezamenlijke ambitie in 2050 als regio klimaatneutraal te zijn.

 

Afbeelding
havengebied terneuzen

De huidige focus is nadrukkelijk geen reactie op externe klimaatdoelstellingen, maar komt voort uit intrinsieke motivatie bij elk van de partners en het besef dat wij zelf de voorwaarden moeten creëren voor een duurzame toekomst van de industrie. Al in 2018 werd door CE Delft de SDR Roadmap 1 opgesteld. Hierin staat helder de weg naar een CO2 -neutrale (85-95% of meer) industrie beschreven. SDR haakte toen al aan op het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en liep vooruit op het Nederlands Klimaatakkoord (2019). Hoe dit de regio een voorsprong geeft, wordt duidelijk in het regioplan 2030-2050, dat SDR in 2020 presenteerde. Het regioplan 2030-2050 beschrijft de gekozen strategie, middels vier transitiepaden, gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie. Groene waterstofis een van de sporen die Smart Delta Resources volgt om te komen tot een klimaatneutrale industrie in 2050, maar SDR zorgt ook voor de uitwerking van andere ontwikkelsporen, zoals afvang en opslag van CO2, restwarmte en recycling.

Het regioplan 2030-2050 beschrijft de gekozen strategie, middels vier transitiepaden en toepassingen in CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie.

Dit uit zich onder meer in de concrete SDR programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta, die op waardenketenniveau met elkaar verweven zijn. SDR staat hiermee ook aan de bron van afgeleide partnerprojecten. Zo worden er concrete stappen gezet om de CO2 -uitstoot substantieel te verminderen met een waterstofkoppeling tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Daarnaast zijn de innovatieve projecten Steel2Chemicals en Carbon2Value van Dow Terneuzen en ArcelorMittal Gent volop in ontwikkeling. De SDR programma’s kennen heldere doelen en mijlpalen voor 2030 en 2050, met verdere uitdieping van paden, voorwaarden en investeringsbehoeften. Hiermee vervult SDR graag een voortrekkersrol in het scheppen van alle voorwaarden om de industriële energietransitie te realiseren als een gezamenlijke inspanning van SDR-regio, SDR-bedrijven én internationale overheden. Waarmee de SDR regio een significante bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland en Vlaanderen, als Europa.