f

SDR Summit 2023 bruist van de energie!

Jaarlijkse Smart Delta Resources ledenbijeenkomst in Gent groot succes

MAST1

Informatiemiddag netcongestie en het Zeeuwse bedrijfsleven

Samenwerken is cruciaal om efficiënter gebruik te maken van het elektriciteitsnet. 

epz

Smart Delta Resources roept op om de kansen van systeemintegratie van de energievoorziening te benutten

Zeeland heeft de potentie om als energyhub in Nederland een centrale rol te spelen in de (inter)nationale verduurzamingsopgave.

ezk

Delegatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezoekt Zeeland

EZK in gesprek met Provincie Zeeland, Smart Delta Resources en North Sea Port over voortgang verduurzaming bij de industriële partners in de regio.

CID

Eerste Circular Industry Day brengt de circulaire industrie in de regio samen

Dinsdag 16 mei vond in Vlissingen de eerste Circular Industry Day plaats, georganiseerd door North Sea Port en Smart Delta Resources.

vac

Vacature: Programma Manager Waterstof

Een uitdagende rol bij Smart Delta Resources in de regio Zeeland/Oost-Vlaanderen.

epz

Smart Delta Resources breidt samenwerking verder uit

Met de nieuwe leden Elia, EPZ, Evos Terneuzen en Synthomer Middelburg wordt de samenwerking verder versterkt.

volth2

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

windpark

Twee Zeeuwse baanbrekende projecten groene waterstofproductie krijgen subsidie

Om de productie van groene waterstof te stimuleren, krijgen twee Zeeuwse projecten subsidie ​​van het rijk in het kader van de zogenaamde IPCEI-regeling. Smart Delta Resources is zeer verheugd met de erkenning door de Nederlandse overheid van het unieke karakter van deze twee vlaggenschipprojecten op het gebied van hernieuwbare waterstof in Nederland.

am

Smart Delta Resources-partner ArcelorMittal start project voor koolstofafvang en -gebruik

De CCU-installatie van 200 miljoen euro is de eerste in haar soort in de Europese staalindustrie.

NSP

Energiecrisis en stikstofeisen hebben forse impact op de industrie in de Schelde-Deltaregio

Smart Delta Resources vraagt Nederlandse bewindslieden middels brief om actie en doet enkele aanbevelingen.

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.