Foto: Provincie Zeeland
 

Ook sprak Koning Willem-Alexander over Smart Delta Resources en de samenwerking in de regio op het gebied van verduurzaming. De koning bezocht Yara in Sluiskil, Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en hij is nog in Borsele geweest om te kijken naar de plek waar de kabels van windpark Borsele aan land komen.

Het ambitieuze Hydrogen Delta programma van Smart Delta Resources richt zich op grootschalige productie van groene en blauwe waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2 uitstoot te reduceren. De regio is de grootste waterstofproducent (580kta) én verbruiker van de Benelux.

Voorbeelden waterstofprojecten in de regio:

  • Ørsted-Yara 100MW electrolyser in Sluiskil on-site bij Yara
  • “H2-Zero”, 150MW electrolyser in Vlissingen on-site bij Zeeland Refinery (Total-Lukoil)
  • “Deltaurus 3” 490MW electrolyser in de haven van Vlissingen, groei naar 1GW in 2030
  • Dow in Terneuzen, waarbij methaanrijke reststromen uit het kraakproces worden gebruikt om waterstof te produceren (200ktpa) en de huidige krakers worden aangepast om volledig op waterstof te draaien
  • Uitwisseling van waterstof (bijproduct) tussen Dow en Yara
  • Air Liquide heeft een project voor 200 MW elektrolyse in Terneuzen
  • VoltH2 ontwikkelt projecten in zowel Vlissingen als Terneuzen, met een stapsgewijze ontwikkeling tot 100 MW
  • In Gent wordt via het North-C-Methanol project waterstof ingezet om van CO2 methanol te maken

 

Waterstof is van cruciaal belang voor het verduurzamen van de industriële bedrijven in de regio en biedt bovendien enorme kansen bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, warmte en in de bebouwde omgeving.

Other news

air liquide

With ELYgator, Air Liquide takes a major step towards a CO2-neutral society

Smart Delta Resources’ partner Air Liquide has the ambition to build and operate one of the world's largest electrolysis plants,  producing hydrogen entirely from renewable electricity.

dow

Zeeland hydrogen symbiosis has been proving its added value for three years now

One of the first major successes of Smart Delta Resources was in the form of a Green Deal for the hydrogen exchange between Dow Benelux and Yara Sluiskil.

Smart Delta Resources

Scheldt Delta Region takes responsibility in making industry more sustainable

Greenhouse gas emissions in industry must be reduced to zero by 2050. Industry in Zeeland, united in the Smart Delta Resources partnership, aims to reduce CO2 emissions by more than half in 9 years.