Het Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren naar blauwe waterstof (CCS) en groene waterstof (zon, wind). Daarnaast wordt ingezet op gele waterstof (import) en wanneer opportuun op oranje waterstof (nucleair). Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. Dit door op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren. Vervolgstap is concretisering van de kick-start van groene waterstof pilots. Hydrogen Delta is een gezamenlijk programma van de SDR-partners Arcelor Mittal, Dow, Engie, Fluxys, Gasunie, Ørsted, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, PZEM, North Sea Port, SDR, Yara en Zeeland Refinery. Het Hydrogen Delta programma is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Voorstudies en verkenningen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Door op grote schaal groene waterstof te produceren, verbruiken, importeren en exporteren willen wij de grootste waterstofcluster van de Benelux en Europa worden.

De SDR-regio kent (met een industriële consumptie van maar liefst 580 ktonH2 per jaar) het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux. Al in 2018 heeft de SDR-regio gekozen voor ontwikkeling van het transitiepad waterstof. De regio is de grootste waterstofproducent én verbruiker van Nederland en Vlaanderen: de grootschalige productie en vraag naar industriële waterstof heeft een doorgroeipotentieel naar meer dan 1 Mton/jaar in 2050. De regio kent daarmee een sterke uitgangspositie voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie. De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk (binnen de chemie en raffinage). De SDR beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om instabiele groene waterstof output van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof (O2) kan lokaal afgezet worden bij onder meer staalgigant ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

 

Mijlpalen met tijdspad:

• Enkele groene waterstof kick-start locaties (op ~ 100-200 MW schaal) in het havengebied (2025).

• Ontwikkeling lokale waterstofinfrastructuur in het havengebied Terneuzen - Gent (2030)

• Doorgroei van 3 kick-start locaties (Zeeland Refinery, Sloe en Rodenhuize) naar grootschalige waterstofproductie locaties op ~ GW schaal (2030).

• Aansluiting op landelijke waterstofinfrastructuur van Gasunie (vanaf 2028).

• Ontwikkeling van North Sea Port als strategische waterstofhub voor invoer, opslag, gebruik en doorvoer van waterstof (gele waterstof) (vanaf 2030).