Het Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren naar blauwe waterstof (CCS) en groene waterstof (zon, wind). Daarnaast wordt ingezet op gele waterstof (import) en wanneer opportuun op paarse waterstof (nucleair). Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. Dit door op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren via de aanwezige havens. Vervolgstap is concretisering van de kick-start van groene waterstof pilots, welke in volle gang is.

Door op grote schaal groene waterstof te produceren, verbruiken, importeren en exporteren willen wij het grootste waterstofcluster van de Benelux en Europa worden.

De SDR-regio kent (met een industriële consumptie van maar liefst 580 ktonH2 per jaar) het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux. Al in 2018 heeft de SDR-regio gekozen voor ontwikkeling van het transitiepad waterstof. De regio is de grootste waterstofproducent én verbruiker van Nederland en Vlaanderen: de grootschalige productie en vraag naar industriële waterstof heeft een doorgroeipotentieel naar meer dan 1 Mton/jaar in 2050. De regio kent daarmee een sterke uitgangspositie voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie. De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk (binnen de chemie en raffinage). De regio beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om instabiele groene waterstof output van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof (O2) kan lokaal afgezet worden bij onder meer  ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.