Foto: Provincie Zeeland
 

Ook sprak Koning Willem-Alexander over Smart Delta Resources en de samenwerking in de regio op het gebied van verduurzaming. De koning bezocht Yara in Sluiskil, Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en hij is nog in Borsele geweest om te kijken naar de plek waar de kabels van windpark Borsele aan land komen.

Het ambitieuze Hydrogen Delta programma van Smart Delta Resources richt zich op grootschalige productie van groene en blauwe waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2 uitstoot te reduceren. De regio is de grootste waterstofproducent (580kta) én verbruiker van de Benelux.

Voorbeelden waterstofprojecten in de regio:

  • Ørsted-Yara 100MW electrolyser in Sluiskil on-site bij Yara
  • “H2-Zero”, 150MW electrolyser in Vlissingen on-site bij Zeeland Refinery (Total-Lukoil)
  • “Deltaurus 3” 490MW electrolyser in de haven van Vlissingen, groei naar 1GW in 2030
  • Dow in Terneuzen, waarbij methaanrijke reststromen uit het kraakproces worden gebruikt om waterstof te produceren (200ktpa) en de huidige krakers worden aangepast om volledig op waterstof te draaien
  • Uitwisseling van waterstof (bijproduct) tussen Dow en Yara
  • Air Liquide heeft een project voor 200 MW elektrolyse in Terneuzen
  • VoltH2 ontwikkelt projecten in zowel Vlissingen als Terneuzen, met een stapsgewijze ontwikkeling tot 100 MW
  • In Gent wordt via het North-C-Methanol project waterstof ingezet om van CO2 methanol te maken

 

Waterstof is van cruciaal belang voor het verduurzamen van de industriële bedrijven in de regio en biedt bovendien enorme kansen bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, warmte en in de bebouwde omgeving.

Gerelateerd nieuws

NSP

Energiecrisis en stikstofeisen hebben forse impact op de industrie in de Schelde-Deltaregio

Smart Delta Resources vraagt Nederlandse bewindslieden middels brief om actie en doet enkele aanbevelingen.

Yara

Yara Sluiskil geeft met Climate Roadmap 2030 inzicht in verduurzamingsplannen

Opnieuw ziet Yara Sluiskil als grootste waterstofproducent van Nederland en grootste productievestiging van het concern kansen om een enabler te zijn voor een duurzame waterstofeconomie.

jan de nul

Jan De Nul en ABC Engines ondertekenen contract voor scheepsmotoren op methanol

Beide Smart Delta Resources-partners bundelen hun kennis om het gebruik van methanol binnen de scheepvaart te versnellen.