De Vlaamse minister-president Jan Jambon en de Nederlands staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties Raymond Knops hebben een werkbezoek aan de regio gebracht. Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken. Zij werden geïnformeerd over de ambities die de industriële regio heeft. Een regio die zich kenmerkt door overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie die grensoverschrijdend samenwerken. 

Het Deense energiebedrijf Ørsted presenteerde de kansen voor de regio met groene energie en de bewindspersonen brachten een bezoek aan Zeeland Refinery in Vlissingen en Borssele. Zij werden door het chemiebedrijf Dow en de staalfabriek ArcelorMittal geïnformeerd over de kansen én belemmeringen van grensoverschrijdende samenwerking voor de industrie om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Foto en bron: North Sea Port

Other news

sdr

Large-scale potential for green hydrogen in the Schelde-Deltaregion

The Flemish-Dutch Schelde-Deltaregion is very suitable for large-scale production and use of green hydrogen.

air liquide

With ELYgator, Air Liquide takes a major step towards a CO2-neutral society

Smart Delta Resources’ partner Air Liquide has the ambition to build and operate one of the world's largest electrolysis plants,  producing hydrogen entirely from renewable electricity.

Yara

Yara Sluiskil provides insight into sustainability plans with Climate Roadmap 2030

Once again, Yara Sluiskil, as the largest hydrogen producer in the Netherlands and the largest production site of the group, sees opportunities to be an enabler for a sustainable hydrogen economy.