De Vlaamse minister-president Jan Jambon en de Nederlands staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties Raymond Knops hebben een werkbezoek aan de regio gebracht. Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken. Zij werden geïnformeerd over de ambities die de industriële regio heeft. Een regio die zich kenmerkt door overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie die grensoverschrijdend samenwerken. 

Het Deense energiebedrijf Ørsted presenteerde de kansen voor de regio met groene energie en de bewindspersonen brachten een bezoek aan Zeeland Refinery in Vlissingen en Borssele. Zij werden door het chemiebedrijf Dow en de staalfabriek ArcelorMittal geïnformeerd over de kansen én belemmeringen van grensoverschrijdende samenwerking voor de industrie om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Foto en bron: North Sea Port

Gerelateerd nieuws

volth2

VoltH2 ontvangt €20 miljoen voor uitbouw infrastructuur voor groene waterstof

Just Transition Fund steunt energietransitie in Zeeland

NSP

Samenwerking cruciaal voor omzetting afval naar waardevolle grondstoffen

Op 16 april 2024 heeft Smart Delta Resources de aanbevelingen van een studie naar regionale beschikbaarheid van afval- en reststromen opgepakt met de opstart van het Circular/C project. 

Yara Sluiskil

Yara Sluiskil realiseert eerste cross border CCS project ter wereld

Smart Delta Resources-partner van het eerste uur Yara Sluiskil zet een grote stap in haar ambitie om de uitstoot van CO2 te reduceren.