De Vlaamse minister-president Jan Jambon en de Nederlands staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties Raymond Knops hebben een werkbezoek aan de regio gebracht. Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken. Zij werden geïnformeerd over de ambities die de industriële regio heeft. Een regio die zich kenmerkt door overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie die grensoverschrijdend samenwerken. 

Het Deense energiebedrijf Ørsted presenteerde de kansen voor de regio met groene energie en de bewindspersonen brachten een bezoek aan Zeeland Refinery in Vlissingen en Borssele. Zij werden door het chemiebedrijf Dow en de staalfabriek ArcelorMittal geïnformeerd over de kansen én belemmeringen van grensoverschrijdende samenwerking voor de industrie om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Foto en bron: North Sea Port

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

EPZ

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in Zeeland/West-Brabant, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.