Wat is Smart Delta Resources

Smart Delta Resources is een initiatief van 13 energie- en grondstof intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen. Onderzoek van ECN naar de grondstof-, energie- en afvalstromen van bedrijven in de Delta regio heeft bevestigd dat er vele mogelijkheden zijn voor onderlinge uitwisseling van (rest)stromen. Door industriële symbiose komen hele interessante nieuwe en innovatieve concepten en plannen tot stand, zonder dat er direct nieuwe technologieën aan te pas komen. Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Het platform wordt actief ondersteund door Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland.

Onze activiteiten

  • Identiticeren van kansen voor de uitwisseling van energie en grondstoffen;
  • Gezamenlijke ontwikkeling en realisatie van business cases (=concrete, winstgevende investeringsprojecten);
  • Het vinden van samenwerkingskansen voor industriële symbiose met bedrijven die nog geen lid zijn van SDR;
  • Nieuwe bedrijven aantrekken naar de regio.