In de afgelopen 100 jaar heeft Anglo Belgian Corporation blijk gegeven van toonaangevende expertise in het ontwikkelen en commercialiseren van betrouwbare middelsnellopende dieselmotoren in een internationale omgeving, waarbij meer dan 90% van zijn producten worden geëxporteerd. Zij ontwikkelen innovatieve systemen voor de opwekking van vermogen voor zowel energieproductie als transport van goederen en ze spelen hierbij ook in op de brandstoftransitie met een aanbod van verschillende flexibele “hybride oplossingen”. Alternatieve brandstoffen, emissiearme uitstoot, reduceren van de Carbon Footprint en hybride systemen zijn dus geen onbekenden. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoud in het ontwerp zijn het streefdoel. Dit maakt hen een waardevolle partner in de waardeketen van Smart Delta Resources.

 

Bekijk op ons YouTube kanaal het videoportret van Anglo Belgian Corporation.