In aanvulling op afvangen van CO2 uit de industriële activiteiten van de SDR-bedrijven, is de toepassing van CC(U)S ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang. Het is onmogelijk om in de komende tien jaar volledig over te stappen op duurzame technieken. Om aan de klimaatdoelstellingen van 2030 te kunnen voldoen, is CC(U)S de meest voor de hand liggende overbruggingsoptie. 

Het programma heeft de potentie een substantiële bijdrage te leveren aan de industriële opgave om 19,4 Mton per jaar aan broeikasgassen te reduceren in 2030.

De betrokken partijen zijn tezamen een haalbaarheidsevaluatie gestart van een regionale infrastructuur in het North Sea Port havengebied ten behoeve van grootschalige afvang, hergebruik, transport en permanente opslag van CO2 (CCS). De evaluatie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met verschillende partners uit de CCS-keten. Het doel van de haalbaarheidsevaluatie betreft het onderzoeken van de technische, economische en juridische haalbaarheid van CCS binnen de SDR-regio, inclusief het inzichtelijk krijgen van het tijdspad en de mogelijke kansen en risico’s. De resultaten van de haalbaarheidsevaluatie zal het raamwerk geven voor besluitvorming over het wel of niet overgaan tot de FEED fase, op basis van de technische, commerciële, financiële, maatschappelijke en juridische aspecten van CCS in de Schelde-Deltaregio. De haalbaarheidsfase bevat tevens een inventarisatie van bestaande opslaginitiatieven (Porthos, Athos, Aramis, Northern Lights, etc.) en mogelijke aansluiting hierop.