Duurzaamheid heeft een belangrijke plaats in de strategie van DFDS. Zo zetten ze volledig in op walstroom voor schepen, elektrificatie van het rollend materiaal en lokale opwekking van hernieuwbare energie op de terminal in Gent. In het najaar van 2022 lanceerden de havenbesturen van Gent en Göteborg samen met DFDS de “Green Corridor” tussen deze twee havens. Hierbij wil DFDS  de CO2 emissie naar nul herleiden voor de hele logistieke keten. Het vergroenen van de binnenvaart en het wegtransport van start tot eindpunt past ook binnen de strategie. Dit willen ze bereiken door, naast, elektrificatie, ook in te zetten op groene brandstoffen zoals e-methanol en waterstof. Om deze ambities kracht bij te zetten, hebben zij geïnvesteerd in de aankoop van een vloot van 125 elektrische trucks. Kortom, DFDS pas perfect in de waardeketens die Smart Delta Resources wil ondersteunen en verder wil ontwikkelen.