Door de geografische ligging in het hart van Europa, is Elia een essentiële speler op de energiemarkt en binnen het verbonden elektriciteitsnet. Zij lanceren verschillende initiatieven om de ontwikkeling van een efficiënte, transparante en billijke elektriciteitsmarkt te bevorderen ten dienste van de verbruikers. Elia integreert ook de milieudoelstellingen in haar activiteiten om zo actief te kunnen bijdragen aan de energietransitie, om de impact van haar activiteiten op het milieu en de klimaatverandering te beperken, om circulariteit in haar organisatie te verankeren en om de biodiversiteit rond haar installaties te bevorderen. Gezien de toekomstige vraag naar groene stroom en de elektrificatie van de industrie in de Smart Delta Resources regio, zijn zij een cruciale partner.