EP Nederland (EP NL) heeft met haar emissie-arme gascentrales een marktaandeel van circa 7,5% van het totaal conventioneel beschikbare vermogen in Nederland. Dit maakt EP NL tot een relevante speler op de Nederlandse energiemarkt.

Dankzij de flexibiliteit van de gasgestookte Sloe en Rijnmond centrales kan EP NL – in samenwerking met PZEM – snel inspelen op veranderende marktomstandigheden zoals gasprijzen, duurzame energiebronnen en netcondities.