FINOCAS is een joint venture van Het Vlaams Gewest en ArcelorMittal Belgium. OCAS (OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal) en ENDURES zijn onderzoekscentra van FINOCAS en beschikken over een vooruitstrevend toestellenpark.

OCAS (Zelzate, BE) is actief in de ontwikkeling van legeringen, deklagen en metaal gebaseerde oplossingen. ENDURES (Den Helder, NL) is gespecialiseerd in maritieme corrosie- en antifouling onderzoek. Beide centra combineren hun expertise op vlak van materiaalkennis om klantgerichte en kostenbesparende oplossingen aan te bieden met een hoge toegevoegde waarde en tevens toekomstige schade te voorkomen in on/offshore en maritieme toepassingen.

FINOCAS focust op maatschappelijke noden: energietransitie, duurzaamheid met levensduurvoorspelling en milieu. Dit vertaalt zich in de R&D activiteiten van OCAS voor de diverse stakeholders in de wind en hernieuwbare energiesector, zonne-energie en waterstof. Deze laatste zowel als reductant in de procesindustrie en als energiedrager. Nu waterstof beschouwd wordt als belangrijk alternatief in de decarbonisatie van sectoren waar het verminderen van CO2 uitstoot geen evidentie is, zet OCAS in op het ontwikkelen van staalsoorten en andere metalen voor de waterstofeconomie, zoals staalsoorten met hoge weerstand tegen waterstofverbrossing.

Tegelijk ontwerpt OCAS nieuwe staal-gebaseerde oplossingen voor de ondersteunende infrastructuur, nodig voor CO2 transport in het kader van de implementatie van koolstofopvang, hergebruik en opslag (CCUS, carbon capture, utilisation and storage) inspanningen.

ENDURES beschikt over een C3/C4 testlocatie aan zee voor de blootstelling van gecoate en ongecoate proefmonsters. Bovendien heeft ENDURES een beproevingsvlot voor het testen van antifouling erven en -systemen en zijn ze in staat relevante omstandigheden voor offshore na te bootsen in stromend natuurlijk zeewater. Door samen te werken, versterken FINOCAS en zijn dochterbedrijven elkaar ten dienste van hun klanten.