De procesindustrie in de SDR-regio (met name chemie, staal en food) heeft restwarmte ter beschikking die in de nabije omgeving toegepast kan worden in industrie, bedrijfspanden, instellingen en/of gebouwde omgeving.

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. In deze grensoverschrijdende studie is samengewerkt door de Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en bij Smart Delta Resources aangesloten industriële bedrijven.

Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor het doorrekenen van potentiële business cases op basis van techno-economische modellering. Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend.

De belangrijkste conclusies uit deze studie zijn:

  • In Zeeuws-Vlaanderen is een 70oC warmtenet op basis van industriële restwarmte het beste alternatief voor het verwarmen van de gebouwen in plaats van met aardgas;
  • In Oost-Vlaanderen is een gecombineerd 90oC en 110oC warmtenet op basis van industriële restwarmte het beste alternatief voor aardgas;
  • De mogelijke warmtenetten in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) en in Oost-Vlaanderen (België) blijven in basis gescheiden vanwege de hogere kosten die de grensovergang met zich meebrengt.

 

Op basis van deze studie worden nadere analyses gemaakt met verschillende belanghebbenden over de mogelijke realisatie van de warmtenetten. Deze haalbaarheidsstudie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zeeland.

Het rapport is hier te downloaden: rapport haalbaarheidsstudie Restwarmte Industrie Kanaalzone

Zie ook het Addendum warmtenet.

Het programma richt zich op toegepaste restwarmte uit de procesindustrie naar de gebouwde omgeving, warmtekoppelingen ‘industry to industry’ en decarbonisatie van Hoge Temperatuur-warmte.

Voorbeelden van succesvolle restwarmtekoppelingen tussen industriële bedrijven onderling zijn:

  • Yara en de glastuinbouw (Warm CO2 ) met besparing van ca. 55 Kton  CO2  per jaar
  • Zeeland Refinery, Covra en Martens Cleaning (restwarmte Sloe) met besparing van ca. 5 Kton  CO2  per jaar
  • Lamb Weston/ Meijer en Wiskerke Onions BV met besparing van ca. 1 Kton  CO2  per jaar
  • Stora Enso en autobouwer Volvo met besparing van ca. 15 Kton  CO2  per jaar
  • Afvalverbranding IVAGO en het Universitair Ziekenhuis in Gent
  • Arcelor Mittal Gent en de stad Zelzate.