Het Europees Innovatiefonds lanceerde een oproep voor grootschalige, innovatieve projecten rond hernieuwbare energie en koolstofarme technologieën. Air Liquide zit met zijn ELYgator-project intussen in de laatste selectieronde. De groep diende op woensdag 23 juni 2021 haar definitieve aanvraag voor Europese subsidies in.

Air Liquide wil in Terneuzen een elektrolyser met een vermogen van 200 MW bouwen. Daarmee kan het bedrijf op basis van duurzame elektriciteit voldoende hernieuwbare waterstof produceren om in de eerste tien jaar maar liefst 4 miljoen ton CO2-uitstoot te vermijden. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 4,4 miljard vrachtwagenkilometers. De elektrolyser zal aangesloten worden op het grensoverschrijdende pijpleidingennetwerk van de groep. Air Liquide beschikt in de Benelux alleen al over 28 vestigingen en een pijpleidingennetwerk van 2.290 kilometer.

 

De nieuwe installatie past in de eigen plannen van Air Liquide om in 2050 koolstofneutraal te zijn. En dit is precies ook de ambitie die Smart Delta Resources heeft: een compititieve en klimaatneutrale imdustrie in de regio in 2050. Het waterstofcluster in de Schelde-Delta regio is vandaag al het grootste in de Benelux en één van de belangrijkste in Europa. Bij tal van bedrijven in de regio staan projecten in de steigers die deze positie verder zullen versterken.

Meer informatie is te vinden op de website van Air Liquide.

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.