De stad Gent engageerde zich in 2021 om samen met North Sea Port in te zetten op een langdurige samenwerking inzake projecten rond koolstofcaptatie en valorisatie. Hiervoor werden publieke middelen gereserveerd die integraal worden ingezet via het publiek-private platform Smart Delta Resources. Een brede range van circulaire thema’s zoals afvalstromen, water, biogebaseerde economie, groene moleculen… worden in nauwe samenwerking met de stad behandeld. Hierbij zal via innovatie en technologie bestaande en nieuwe economische activiteiten versneld te koppelen aan de uitdagingen van de klimaattransitie.