De Stad Gent engageerde zich in 2021 om samen met North Sea Port in te zetten op een langdurige samenwerking inzake projecten rond koolstofcaptatie en -valorisatie. Daarnaast werd een brede waaier aan circulaire thema’s zoals afvalstromen, water, biogebaseerde economie en groene moleculen in nauwe samenwerking met de stad uitgewerkt naar concrete projecten. Het lokale beleid hecht veel waarde aan participatie, co-creatie, proeftuinen en andere initiatieven waarbij verschillende industrieën en instellingen betrokken zijn. De academische wereld en onderzoekscentra werken regelmatig samen met grote en kleine bedrijven om partnerschappen aan te gaan en samen oplossingen te creëren. Denk maar aan Ghent Carbon Hub, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de realisatie van een open, toegankelijke terminal voor CO2 en een CO2-leidingennetwerk met aansluiting naar Wallonië. De geleverde inspanningen van de Stad Gent en alle partners zorgen er vandaag voor dat dit project Europese steun kan genieten om deze noodzakelijke studiefase te doorlopen. Als stad blijven we meewerken aan een duurzame haven waarin samenwerking en innovatie centraal staan.