Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een flinke uitdaging, met name voor de industrie en voor zwaar transport. Om haar klanten te begeleiden op hun decarbonisatietraject, biedt Air Liquide een innovatief en compleet portfolio van technologische oplossingen en diensten aan. Het omvat met name de levering van koolstofarme gassen, CO2-management en oplossingen om de industriële processen van de  klant volledig te transformeren. De Groep verbindt zich er ook toe haar eigen activiteiten te decarboniseren - met als doel haar CO2-uitstoot in absolute termen te verminderen tegen 2025. In het kader van haar doelstellingen voor duurzame ontwikkeling streeft Air Liquide naar  een vermindering van haar uitstoot met een derde tegen 2035 en netto - nul CO2- emissies in 2050, terwijl het haar klanten ondersteunt bij hun decarbonisatieproces. Deze ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn herbevestigd in het nieuwe strategische plan voor de middellange termijn van de Groep, ADVANCE.

De Smart Delta Resources-regio is een gunstig ecosysteem om de Europese ambitieuze doelstellingen voor klimaatneutraliteit te bereiken. De historische aanwezigheid van Air Liquide in deze regio is bijkomend bewijs van onze ambitie om koploper te zijn in de energietransitie in Europa.

 

Bekijk op ons YouTube kanaal het videoportret van Air Liquide.