Donderdag 25 mei bracht een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder leiding van Secretaris-Generaal Sandor Gaastra een bezoek aan de Provincie Zeeland. Tijdens deze middag spraken zij onder andere met Smart Delta Resources en North Sea Port over verduurzaming bij de industriële partners in de regio. Een inzichtvolle en constructieve middag waarmee het bedrijfsleven de samenwerking met de overheid richting een duurzame basisindustrie verder hoopt te versterken.

 

Onder leiding van gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde en Smart Delta Resources voorzitter Anton van Beek is er uitvoerig gesproken over de bijdrage die het cluster kan leveren aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen met meer dan 40 concrete projecten. Met deze investeringen beoogt het cluster 5,6 Mton CO2-reductie te realiseren voor 2030, oftewel meer dan een kwart van de Nederlandse industrie opgave. Ook de grondstoffentransitie staat hoog op de agenda, waarbij hergebruik van afval en CO2 en de inzet van biobased grondstoffen centraal staan. Om de toekomstbestendige en duurzame industrie mét innovatie, hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid te bereiken is nauwe, grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid én omgeving cruciaal. 

 

Tijdens het werkbezoek sprak Smart Delta Resources dan ook met het ministerie en andere aanwezigen over de randvoorwaarden voor verduurzaming van de industrie zoals infrastructuur & ruimte, aanbod van CO2-vrije energie én een goed investeringsklimaat voor duurzaamheidsinvesteringen. Met dank aan de organisatie vanuit Provincie Zeeland, North Sea Port en Smart Delta Resources kijken wij samen met alle aanwezigen terug op een geslaagde middag.

 

Together for a futureproof industry!

 

Afbeelding
ezk2

Gerelateerd nieuws

volth2

VoltH2 ontvangt €20 miljoen voor uitbouw infrastructuur voor groene waterstof

Just Transition Fund steunt energietransitie in Zeeland

NSP

Samenwerking cruciaal voor omzetting afval naar waardevolle grondstoffen

Op 16 april 2024 heeft Smart Delta Resources de aanbevelingen van een studie naar regionale beschikbaarheid van afval- en reststromen opgepakt met de opstart van het Circular/C project. 

Yara Sluiskil

Yara Sluiskil realiseert eerste cross border CCS project ter wereld

Smart Delta Resources-partner van het eerste uur Yara Sluiskil zet een grote stap in haar ambitie om de uitstoot van CO2 te reduceren.