Gasunie biedt transportdiensten aan voor aardgas en groen gas via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert Gasunie de TTF, die zich heeft ontwikkeld tot het toonaangevende Europees handelsknooppunt voor gas. Gasunie biedt ook andere diensten op het gebied van gasinfrastructuur aan, waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen. Het bedrijf gelooft dat innovaties op het gebied van gas daarbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen als waterstof en groen gas. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur zijn daarbij van belang. Ook is Gasunie actief in de ontwikkeling van andere voor de energietransitie relevante energie-infrastructuur, zoals warmtenetten.