Drie grote projecten in onze Schelde-Deltaregio zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staan infrastructuurprojecten van nationale betekenis met als doel versnelling aan te brengen in de Nederlandse industriële energietransitie. 
 

Smart Delta Resources, North Sea Port en Provincie Zeeland werken samen aan:

1. Het ontwikkelingen van een regionale waterstof-infrastructuur voor de transport en distributie van waterstof (Hydrogen Delta programma)

2. Het verzwaren van de elektriciteitsnetwerken die nodig zijn om de industriële processen in de toekomst op stroom te laten draaien (380 kV Zeeuws-Vlaanderen)

3. De opvang, opslag en hergebruik van CO2 (Carbon Connect Delta)

Meer informatie vindt u op de website van rijksoverheid.nl en een eerder persbericht op de website van Provincie Zeeland.

Afbeelding
MIEK

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.