Impuls Zeeland is één van de acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in Nederland. Impuls stimuleert de Zeeuwse economie en ondersteunt innovatieve bedrijven in de provincie Zeeland. Dit gebeurt door het aantrekken van nieuwe bedrijven, internationaliseren en financieren van innovatieve startende en groeiende bedrijven en het ontwikkelen van projecten en programma’s in Zeeuwse topsectoren. Dit alles doen wij samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Zo zorgen we voor een duurzame groei en versterking van de regionale economie en werkgelegenheid. 
Impuls werkt aan de hand van een Strategisch Meerjarenplan. Hierin zijn de missies 'CO2-reductie en verduurzaming in het mkb en grootbedrijf' en 'de economische toekomstbestendige, leefbare delta' duidelijk beschreven. In onze jaarplannen werken we deze missies verder uit in projecten op het gebied van innovatiefinanciering, programma- en projectontwikkeling en aantrekken van bedrijven. Het platform SDR wordt actief ondersteund door NV Economische Impuls Zeeland als penvoerder.