Wereldwijd wordt jaarlijks 8 miljoen ton TiO2 vervaardigd en KRONOS produceert daarvan, verspreid over fabrieken in de US, Canada, Duistland, Noorwegen en België 560.000 ton. De fabriek in België, KRONOS EUROPE, realiseert met zijn 300 medewerkers een omzet van 90.000 ton en werkt continu aan verdere capaciteitsuitbreiding.

De productie van TiO2 is zeer energie-intensief en het efficiënt omgaan met energie is dan ook een top prioriteit voor KRONOS. KRONOS EUROPE heeft daarin een voorbeeldrol binnen de groep. Zo werd hier geïnvesteerd in een installatie voor warmterecuperatie uit onze afgassen. Met restwarmte uit het productieproces wordt zo stoom geproduceerd, die op zijn beurt opnieuw in het proces wordt gebruikt. Dat levert een aanzienlijke besparing op in aardgasgebruik en de daarmee verbonden CO2-uitstoot.

Ook is KRONOS bezig met energietransitie en wordt gekeken naar zowel maximale elektrificatie als bv omschakeling naar waterstof.

KRONOS wil tegen 2050 minstens energie-neutraal zijn. Als alle decarbonisatie projecten gerealiseerd worden dan zullen we zelfs CO2-negatief zijn.