Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om een ideale vestigingsplaats te zijn voor bedrijven. Om dit te helpen realiseren, ontwikkelt de POM ruimte voor bedrijven en bevordert het actief de samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen. De focus ligt daarbij op de toonaangevende rol van Oost-Vlaanderen in de logistieke sector en in de kenniseconomie.

Vanuit de Oost-Vlaamse ambities en haar uitvoerende rol is de POM een enthousiaste deelnemer aan SDR.

De POM Oost-Vlaanderen is de economische ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie die participeert, ontwikkelt, motiveert en pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om een ideale vestigingsplaats te zijn voor bedrijven. Maar om deze ambitie waar te maken, is ruimte om te ondernemen noodzakelijk. We creƫren deze ruimte om te ondernemen door mee te werken aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze zijn van cruciaal belang voor een gezonde economie. Op bedrijventerreinen is er immers ruimte aanwezig, ruimte die noodzakelijk is om te kunnen groeien, om te investeren, om economisch gezond te blijven.

Daarnaast biedt samenwerking tussen bedrijven het hoofd aan uitdagingen die het individuele bedrijf overstijgen. Dit doen we aan de hand van bedrijventerreinmanagement (BTM). De POM heeft de ambitie om tegen 2050 de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen om te vormen tot robuuste ecosystemen. In al onze projecten zoeken we naar een gezonde match tussen economische bedrijvigheid, energie, materialen, water, ruimte en mobiliteit.

Dankzij haar strategische ligging, de aanwezigheid van twee zeehavens en haar multimodale transportverbindingen heeft Oost-Vlaanderen alles in huis om de positie van logistieke topregio verder te versterken. Daarnaast zorgt de samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en de bedrijfswereld ervoor dat Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in spitssectoren zoals ICT, biotechnologie en nieuwe materialen. Die toonaangevende rol in de logistieke sector en in de kenniseconomie helpt de POM verder uit te bouwen.