Ook de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een belangrijke ondersteunende partner binnen de grensoverschrijdende samenwerking van SDR. De provincie Oost-Vlaanderen is een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest en een van de tien provincies van België. De Provincie heeft een eigen bestuur: de provincieraad maakt het beleid en de deputatie voert het uit. In de uitvoering van het beleid kunnen de gedeputeerden rekenen op een duizendtal medewerkers.

In november 2018 werd in Middelburg een memorandum ondertekend waarbij de Provincie Oost-Vlaanderen toetrad tot het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources. De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.