De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil ze de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit) zoveel mogelijk temperen. Dit doet het Provinciebestuur onder meer door lokale overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties uit Oost-Vlaanderen samen te brengen, te motiveren en te ondersteunen om acties te nemen die bijdragen aan een circulaire economie en energie-efficiënte economie. Het provinciale klimaatbeleid is opgebouwd rond volgende thema’s: Aangenaam wonen, duurzame energie, duurzame mobiliteit, blauwgroene netwerken, klimaat-innovatieve economie.