Green Energy Hub
De Schelde-Deltaregio (Zeeland/West-Brabant) is een van de vijf industriële clusters in Nederland, waar ruim een vijfde van de Nederlandse industriële CO2-emissie plaatsvindt. Verduurzaming van de industrie in deze regio levert een flinke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De consumptie van 580 kton H2 per jaar maakt de regio bovendien de grootste waterstofverbruiker in de Benelux. Grootschalige productie van groene waterstof biedt enorme kansen om bestaande waterstofconsumptie te vervangen en daarmee snel CO2-uitstoot te reduceren. De Schelde-Deltaregio biedt van nature veel perspectief voor opwekking en aanlanding van groene energie. Aanlanding van groene energie in Zeeland van grootschalige offshore windparken voor de kust (Borssele I-IV, IJmuiden Ver Alpha) en directe conversie naar groene waterstof hebben een hoog potentieel om het energiesysteem in de Schelde-Deltaregio optimaal in te richten. De mogelijkheden om op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren via aanwezige havens maken de regio een Green Energy Hub van Europees belang. 

Concrete plannen
De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in de Schelde-Deltaregio, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten. De impact van deze reductie (ongeveer 5,6 Mton in 2030) komt neer op bijna 1/3 van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Bovendien, om snelheid te maken zijn de koplopers Dow, Yara en Zeeland Refinery van plan al over vijf jaar een reductie van 3,9 Mton CO2 te realiseren.

Smart Delta Resources heeft vier routes gekozen: de overstap naar CO2-vrije waterstof, groene stroom gebruiken voor industriële processen, opvang, opslag en hergebruik van CO2 en hergebruik van restwarmte. Concrete plannen van de bedrijven via deze routes zijn gebundeld in de prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. De kracht van Smart Delta Resources ligt in de bundeling van complementaire belangen over grenzen heen, met name de grenzen van sectoren, processen en technologieën. De partners binnen Smart Delta Resources delen hierbij cruciale belangen op het gebied van de energietransitie, maar hebben daarnaast ook elk een eigen agenda vanuit de intrinsieke wil om te innoveren, te verduurzamen en een goede werkgever te zijn. Juist deze intrinsieke motivatie is een belangrijke factor in de totstandkoming van concrete programma’s. 

Verduurzaming industrie is enorm belangrijk
Het is van groot belang dat de industrie in de regio, met de SDR-partners Air Liquide, Air Products, ArcelorMittal, Cargill, Cosun Beet Company, Dow, Lamb Weston/Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Vopak, Yara en Zeeland Refinery, moet kunnen verduurzamen en tegelijkertijd concurrerend en innovatief blijft. Deze bedrijven bieden immers een enorme werkgelegenheid en zijn een belangrijke spil in het regionale ecosysteem van industrie, mkb en inwoners. Bovendien kunnen de plannen ertoe leiden dat meer nieuwe duurzame bedrijven zich in de regio gaan vestigen.

De energietransitie vereist enorme investeringen, grote hoeveelheden CO2-vrije energie en een passende infrastructuur. Smart Delta Resources werkt iedere dag aan de realisatie hiervan, samen met Impuls Zeeland, North Sea Port en Provincie Zeeland.

Het rapport Cluster Energie Strategie (CES) voor de Schelde-Deltaregio geeft inzage in de plannen en de benodigde infrastructuur: SDR-CES.pdf

Gerelateerd nieuws

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

den haag

Voorjaarsnota Nederland bevat belangrijke klimaat- en energiemaatregelen

Smart Delta Resources reflecteert op voorjaarsbesluitvorming NL kabinet: zowel positieve elementen, als zorgelijke voorstellen.

ezk

Delegatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezoekt Zeeland

EZK in gesprek met Provincie Zeeland, Smart Delta Resources en North Sea Port over voortgang verduurzaming bij de industriële partners in de regio.